Sufrexal (Janssen)

Лекарствени форми:

Действие:

Суфрексалът понижава артериалното налягане чрез намаление на периферното съдово съпротивление. Намалява пред- и след натоварването на сърцето и кислородната консумация на миокарда Не променя сърдечната честота и сърдечния дебит, физическия капацитет и бъбречните функции. Понижава концентрацията на серумния холестерол и намалява тромбоцитната агрегация. Не предизвиква метаболитни разстройства, включително и при болни от захарен диабет.

Приложен мускулно или венозно има плазмен полуживот 2 – 14 h. При мускулно инжектиране действието му започва след 10 min. Приет перорално се абсорбира напълно и пикови плазмени концентрации се достигат след 30 min до 2 h. Времето на полуживот е 13 – 18 h (в старческата възраст до 30 h). Свързва се с плазмените протеини в 95%. Метаболизира се в черния дроб и се излъчва под формата на метаболити с урината в 68% и с фекалиите – 24%. Не се диализира.

Показания: -

  • За лечение на хипертензивни кризи, преекламптични състояния, пред- и следоперативно.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Брадикардия, АV блок, синдром на болния синусов възел, анамнеза за преживяно камерно мъждене или камерна тахикардия, хипокалиемия, удължен QT интервал.
Главоболие, обърканост, умора, сънливост, сухота в устата, диспепсия.
Не се препоръчва едновременното му приложение с диуретици и антиаритмични средства, водещи до хипокалиемия. Антиацидните средства при едновременно приложение намаляват абсорбцията му в стомашно-чревния тракт. Едновременното му приложение с Н2- антагонисти (симетидин) не повлиява наличността на суфрексала.
При артериална хипертензия лечението обикновено се започва перорално с 20 mg 2 пъти дневно. След едномесечно лечение при необходимост дозата може ад се увеличи на 40 mg 2 пъти дневно. Парентерално се прилага венозно, интраартериално или мускулно. При хипертензивни кризи и еклампсия се инжектира венозно по 5 mg през няколко минути до адекватен отговор, максимално 30 mg. Може да се приложи и във венозна перфузия с дебит 3 mg/min до ефект , максимално 30 mg. След направен болус може да се приложи в продължителна венозна перфузия по 2 – 6 mg/h. Мускулно се инжектира по 10 mg при необходимост дозата се повтаря след 15 – 30 min. Разтворът за употреба се приготвя с физиологичен разтвор или разтвор на Рингер (на практика може да се прилагат всички рутинно използвани разтворители), в съотношение 1:9.
За лечение на лека, умерена и тежка артериална хипертензия самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни средства.
Sufrexal е селективен антагонист на серотонина и S2- серотониновите рецептори, без агонистична активност. Предотвратява серотонин-индуцираната вазоконстрикция, бронхоспазъм и тромбоцитна агрегация. Той потиска също усилването на ефектите на катехоламините и ангиотензин )), причинено от серотонина. Освен това има слаби алфа1- и Н1 – антагонистични свойства.
Tabl.x 20 mg et x 40 mg; Amp.x 10 mg/2 ml et x 50 mg/10ml.
 

Реклама