Sulfadiazine (DCI)

Синоними: Sulfadiazin-Heyl (Heyl), Adiazine (Doms-Adrian).

Лекарствени форми: Tabl. x 500 mg.

Действие: Сулфадиазинът е антибактериално средтво с широк спектър и бактериостатичен тип на действие. Антибактериалния му спектър обхваща: обикновено чувствителни видове – стрептококи от група А, менингококи, Haemophilus influenzae; понякога чувствителни видове – гонококи, вневмококи, Each. Coli; обиновено резистентни бактерии – салмонели, Proteus, pseudomonas aeruginosa; освен това сулфадиазинът е високо ефективен срещу токсоплазми, някои видове Nocardia и Pneumocystis carinii.

Абсорбацията му е бърза и практическа пълна – до 100 % от приетата доза. Максимални плазмени концетразии се достигат между 3 – 6-ия час. Плазменият му живат е около 13 h. Свързва се с плазмените протеини около 50 %. Дифузира в ливора, амниотичната течност и в кръвта на фетуса в активни концентрации. Сулфадиазинът се метаболизира до неактивни ацетилови деривати и се излъчва главно през бъбреците.

Показания: - За лечение на менингококови инфекции, когато са чувствителни.

  • За лечение на всички клинични форми на токсоплазмата.

  • В комбинация с триметоприм за лечение на инфекции с Pneumocystis carinii.

  • За лечение на бронхо-пулмонални инфекции.

  • За лечение на нокардиоза.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Алергия към сулфонамиди, дефицит на глюкозо-6-фосфатдехидрогеназа, тежка чернодробна и бъбречна недостатъчност, в края на бременността, с изключение на токсоплазмоза, кърмене, новородени.
Гастралгии, гадене хематологични прояви – тромбцитопения, имуноалергични хемолитични анемии, левкоцитопения с неутропения, изключително рядко костномозъчна аплазия, кожни прояви – уртикария, зачервяване, рядко синдром на Lyell, кристалургия.
Да не се комбинира с медикаменти, които подкисиляват урината поради риск от изкристализиране. Комбинирано с орални антикоагуланти и със сулфанилурейни противодиабетни препарати да става внимателно поради риск от засилване на техния ефект.
Прилага се в дневна доза 8 – 12 таблетки, фракционирано по 2 таблетки през 4 или 6 h. При тежка ХБН с креатининов клирънс под 0,5 ml/s дневната дозировка трябва да се редуцира в зависимост от стойностите на клирънса. По време на лечението трябва да се осигури обилна алкална диуреза – над 2 1/24 h.
 

Реклама