Sulfasalazine (DCI)

Синоними:

Лекарствени форми:

Действие:

Антибактериалната му активност е изразена срещу пневмококи, стрептококи, гонококи и коли-бактерии. Сулфасалазинът има и имуносупресивна активност. Той притежава подчертан лечебен ефект при болни с улцерозен колит.

Показания:

Прилага се за лечение на улцерозен колит, регионални ентерити, терминален елеит (болестта на Крон), неспецифични и колагенозни колити. Ректално се прилага при базална форма на хеморагичен ректоколит.

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Таблетките се приемат след ядене с повече течности и разтвор на натриев бикарбонат. Ректално се прилага под формата на свещички и ректална суспенсия вечер преди лягане. Флаконът със суспенсията се разклаща, махва се бушона и внимателно се въвежда в ректума канюлата и чрез притискане на флакона се вкарва в лумена на червото цялото му съдържимо. Суспенсията трябва да се задържи цялата нощ.

Лечението може да започне с доза 2,0 g (по 1,0 g сутрин и вечер перорално) или със стъпаловидно покачване на дозата по следната схема: започва се с 500 mg вечер и се покачва с по 500 mg седмично до достигане на доза 2,0 g/24 h, взета на два приема. Терапевтичният курс е минимум 12 месеца, като ефект се достига след третия месец от лечението. В детската възраст се използва при деца над 2 години. Началната доза е 40 – 60 mg/24 h, разделена на 4 – 6 приема. Поддържащата доза е 20 – 30 mg/24 h, дадена в 4 приема. Максимална дневна доза 2,0 g.
Свръхчувствителност към сулфонамиди и салицилати, дефицит на Г-6-Ф-дехидрогеназа, тежка чернодробна и бъбречна недостатъчност.
Да не се комбинира с кумаринови антикоагуланти поради риск от засилване на ефекта им и поява на хеморагии и със сулфанилурейни препарати поради риск от хипогликемия. При едновременно приложение с дигоксин намалява нивото на дигоксинемията, което налага редовен кардиологичен контрол.
Гастроинтестинални прояви: гадене, анорексия; хематологични анемия, неутропения, тромбоцитопения, рядко костно-мозъчна аплазия; оцветява урината в кафяво и може да предизвика реверзибилна олигоспермия. Може да предизвика дефицит на фолиева киселина. Възможни са алергични реакции и левкопения, което налага прекъсване на лечението.
Прилага се при анкилозиращ спондилит, ревматоиден артрит, ювенилен ревматоиден артрит, псориатичен артрит, синдром на Reiter, ентеропатични артропатии.
Препаратът е химическа комбинация от сулфапиридин и 5-аминосалицилат, в което сулфапиридинът е около 60%. Противовъзпалителното му действие и вероятното му имуносупресивно действие се дължи на втората съставка. След орален прием сулфасалазинът частично се резорбира в тънките черва (30 %), останалата част достига до дебелите черва където се подлага на метаболизъм от чревните бактерии. Там препаратът се разцепва на двете си съставки, като 5-аминосалицилатът частично се резорбира, а останалата част се елиминира с фецеса. Сулфапиридинът почти напълно се абсорбира в дебелото черво, метаболизира се в черния дроб чрез ацетилиране. Има време на полуживот 5 – 10 h и се елиминира с урината. След орален прием началото на действието му варира, като максимални плазмени концентрации се достигат на 1,5 – 6 h, а на активния метаболит на 6 – 24 h. Има подобна на златните соли и D-пенициламина антиревматична ефективност, но с по-малко токсични прояви. Преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко.
Tabl. et drag. x 500 mg; Susp. x 100 ml; Suppos. x 500 mg.
Salazopyrin (Balkanpharma), Salazopyrine (Pharmacia – France), Salazopyrin (Pharmacia AB Uppsala Sweden), Azulfidine oral suspension (Kabi Pharmacia), Sulfasalazine (Lederle), Sulcolon (Lederle), S.A.S.P. (Zenith), Sulfasalazin (KRKA), Colo-Pleon (Henning Berlin).
 

Реклама