Sulpiride (DCI)

Синоними: Aiglonyl (Fumouze – France), Dogmatil (Delagrande), Synedil (Gist-Brocades Pharma), Arminol (Krewel), Meresa (Dolorgeit), Neogama (Horosan-Kwizda), Dogmatil (Schurholz), Egonyl (Alkaloid).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

- Вьв вьтрешната медицина се прилага за лечение на психосоматичните прояви на някои органични заболявания, в частност при язвена болест на стомаха и доуденума и при хеморагичен ректоколит, както и при някои функционални колопатии.

Особености на приложение и дозировка:

- При язвена болест се прилага по една капсула три пъти дневно в продължение на 4 до 6 седмици. За начално лечение може да се приложи по 1 ампула 2 пъти дневно мускулно или венозно.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Феохромоцитом. В края на бременността.
Хиперпролактинемия, която може да доведе до аменорея, галакторея, гинекомастия, импотенция или фригидитет. Тя е обаче транзиторна и реверзибилна след спиране на лечението. Ортостатична хипотония. Сомнолентност. При продьлжително лечение с големи дози може да се развият екстрапирамидни прояви.
Не се препорьчва сьчетаното му приложение с леводопа, морфинови препарати и инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим. По време на лечението не се употребява алкохол!
- При остри и хронични психози лечението се започва най-често с парентерално приложение, като в продьлжение на две седмици се инжектират мускулно по 200 – 800 mg (2 до 8 ампули), след което лечението продьлжава перорално в дневна доза 200 – 600 mg при психозите с аболична симптоматика и по 0,8 – 1,6 g за 24 h при психозите с продуктивни прояви.
- В психиатричната практика се прилага за лечение на остри и хронични психози. В дезинхибираща дозировка се прилага при психози, при които преобладават аболичната симптоматика, аутизма, апрагматизма. В дози над 600 mg се прилага при психози с продуктивна психотична симптоматика – налудни идеи, халюцинации, делирантни сьстояния;
Сулпиридьт е невролептик от групата на бензамидовите призводни. Той интерферира в допаминергичната медиация в ЦНС и в зависимост от приложената доза има биполярно действие – в дози по-ниски от 600 mg има предимно дезинхибиращо действие, а в дози над 600 mg упражнява главно антипродуктивно действие. Приет перорално се абсорбира за 4,5 h. Плазмените му концентрации са пропорционални на приетата доза. Прониква бьрзо в тьканите – в най-голямо количество в черния дроб и бьбреците. Дифузията му в мозька е слаба, най-интензивна е локализацията му в хипофизата. С плазмените протеини се свьрзва по-малко от 40 %. Метаболизира се слабо и до 92 % от него се изльчва непроменен през бьбреците чрез гломерулна филтрация.
Caps. x 50 mg; Tabl. x 200 mg; Sol. fl. x 200 ml = 40 кафени льжички = 1,0 g ( една кафяна льжичка = 5 ml = 25 mg; 1 ml = 20 gtt = 5 gtt ); Amp. x 100 mg/2 ml.
 

Реклама