Sulprostone (DCI)

Синоними: Nalador (Schering).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

-За изгонване на маточното съдържимо в случай на инкомплетен аборт, mola hydatidosa или интраутеринна смърт на плода.

-За дилатация на маточната шийка преди интеррупция на бременността през първия триместър.

Особености на приложение и дозировка:

-За прекъсване на бременността по медицински показания през втория триместър се инжектира по 1 ампула мускулно през интервал от 3 до 6 h, без да се надминава обща доза 6 ампули, средно 2 – 3 ампули. За тази цел може да се приложи и чрез венозна перфузия, като една ампула Nalador се разрежда в 250ml физиологичен разтвор и се перфузира за не по-малко от 1 h. Средната доза е 1000 mg за 10h. Приготвеният за инжектиране разтвор може да се съхранява не повече от 12 h в хладилник.

Лечението с Nalador трябва да се провежда от специализиран акушеро-гинекологичен екип с възможност за мониторинг и реанимация в случай на инцидент.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бронхиална астма, спастичен бронхит, тежка АХ, декомпенсирана СН, ИБС, тежки чернодробни и бъбречни заболявания, тириотоксикоза, глаукома, активна язвена болест, ХУК, таласемия, цикатрициална матка.
Гадене, повръщане, абдоминални спазми, диарии. По-рядко може да има главоболие. При предразположени индивиди може да се развие бронхоспазъм. Кардиваскуларни прояви са възможни, мака и сравнително рядко – ексцесивна брадикардия, рухване на АН, ангинозни болки.
Да се избягва едновременното му приложение с окситоцин, който потенцира действието му, а така също с НПВС, които намаляват ефектите на простагландините.
-За дилатация на шийката на матката преди интеррупция на бременността през първия триместър се инжектира една ампула от 500 mg 6 до 12h преди да се аспирира маточното съдържимо. Лиофилизатът в ампулата се разтваря с 2 ml физиологичен разтвор и се инжектира дълбоко мускулно.
-За прекъсване на бременността по медицински показания през втория триместър.
Sulprostone представлява синтетичен дериват на PgE2. Действа селективно върху миометриума и шийката на гравидната матка. Той провокира контракции, които довеждат до експулсиране на маточното съдържимо. На нивото на шийката на матката предизвиква бавна дилатация, която прави излишна или улеснява механичната дилатация. След мускулно инжектиране максималната плазмена концентрация се достига още през първия час. Елиминира се под формата на на метаболити предимно с урината, като 90% от внесената доза се излъчва през бъбреците за 1 h и 45 min , а останалото количество се елиминира средно за 21 h. Само 15% от инжектираната доза се елиминира с жлъчката.
Amp.lyophilisat x 500 mg.
 

Реклама