Sultamicillin (DCI)

Синоними: Ampisulcillin (Balkanpharma), Unasyn (Pfizer), Unacid (Pfizer)

Лекарствени форми

Действие:

След перорален прием абсорбцията му е висока – 90% и се получава бионаличност на ампицилина, близка до тази при венозното му приложение. Двете съставки на препарата имат еднакъв плазмен полуживот – около 1 час и се излъчват предимно с урината.

Показания

Особености на приложение и дозировка

При бъбречно болни с гломерулна филтрация под 0,5ml/s дозата трябва да се намали или да се увеличат интервалите на внасяне в организма. При креатининов клиърънс над 0,5ml/s дозата е от 1,5 до 3g на 6-8 часа. При клириънс от 0,49 до 0,25ml/s – от 1,5 до 3g на 12 часа и при клириънс от 0,24 до 0,08 ml/s – 1,5 до 3g на 24 часа.

В детска възраст се прилага по 150mg/kg, разпределени в 3-4 отделни приема. При новородени до 1 седмица и при недоносени деца султамицилинът се прилага през 12 часа.

Ампулите се разтварят с физиологичен разтвор, рингеров разтвор или разтвор на глюкоза. Противопоказано е разтварянето им в хидролизати или протеинови разтвори.

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към пеницилини и цефалоспорини, алергични заболявания, костномозъчна хипоплазия, инфекциозна мунонуклеоза – риск от кожни обриви.
Да не се смесват в една спринцовка или банка с амонигликозидни антибиотици поради нежелани in vitro взаимодействия.
Алергични реакции, дисбактериоза със суперинфекция от Candida albicans, диспептични прояви – гадене, повръщане, болки в корема, диарии. В редки случаи – анемия, левкопения, тромбоцитопения.
: Парентерално – венозно или мускулно, се прилага в дневна доза 3,0 – 6,0g, разпределена в 4 въвеждания, като при тежки инфекции дозата може да се увеличи до 12,0g дневно. Перорално се прилага по 1-2 таблетки 2 пъти дневно.
: Прилага се при тежки белодробни и коремни инфекции, а така също и при инфекции на пикочо-половата система, причинени от резистентни на ампицилин и продуциращи бета-лактамаза микроорганизми, при инфекции на кожата и кожните структури, при гонококови инфекьии и други.
Комбинация от ампицилин и сулбактам в съотношение 2:1. Сулбактамът е сулфон на пеницилановата киселина, който не притежава клинично-значима антибактериална активност, но като прониква в бактериалната клетка той се свързва необратимо с бета лактамазите, главно от типа пеницилиназа, и ги инактивира необратимо. Наличието на сулбактам в състава на препарата ефективно разширява антибактериалния спектър на ампицилина и прави препарата високо активен и към патогенни щамове, резистентни на ампицилин и други бета-лактамни антибиотици. Той е активен спрямо редица Gram(+) микроорганизми – стрептококи, пневмококи, Entrococcus faecalis, стафилококи, включително и продуциращи бета-лактамаза, Corynebacterium diphteriae, голям брой Gram(-) микроорганизми – Proteus mirabilis, Salmonella, Haemophilus influenzae, Shigella, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Branhamella catarrhalis. Притежава активност и спрямо някои анаеробни микроорганизми – Clostridium species, Peptococcus, Peptostreptococcus, Fisobacterium, Bacteroides, включително B. fragillis. Непостоянно чувствителни: Yersinia enterocolitica, Klebsiella, Esch. coli. Резистентни са Acinetobacter, Citrobacter, Serratia, Providencia, Pseudomonas, Enterobacter, Proteus, индол-позитивни щамове, микоплазми, хламидии, рикетсии.
: Ampisulcillin – fl. x 750mg = Ampicillin/Sulbactam 500/250mg; fl. x 1,5g = Ampicillin/Sulbactam 1,0/1,5g; fl. x 3g = Ampicillin/Sulbactam 2/1g; Unasyn – tabl. x 375mg = Ampicillin/Sulbactam 250/125mg, sirupus fl. x 70ml et x 100ml (50mg/ml), fl. x 750mg = Ampicillin/Sulbactam 500/250mg, fl. x 1,5g = Ampicillin/Sulbactam 1,0/0,5g, fl. x 3,0g = Ampicillin/Sulbactam 2,0/1,0g; Unacid – tabl. x 375mg = Ampicillin/Sulbactam 250/125mg, susp. fl. x 100ml (375mg/7,5ml).
 

Реклама