Susadrin (USA), Sustabukal (Jug.), Nitrogard (USA – Forest Pharmaceuticals),Trinitrolong (Medexport)

Лекарствени форми:

Действие: Букалните препарати представляват таблетки, в които нитроглицеринът е включевн в полимерен носител – хидроксипропилметилцелулоза. Те се поставят на лигавицата на горната устна или на бузата, без да се сдвкват. Носителят осигурява продължително освобождаване на нитроглицерина, който преминава през лигавицата в системното кръвообращение, като заобикаля черния дроб и не се подлага на first pass метаболизъм. Действието на препарата започва след около 3 min и продължава 3 -6 h.

Показания: Прилагат се за профилактика на стенокардните пристъпи. Не се прилагат за копиране на стенокарден пристъп. При застойна сърдечна недостатъчност се прилагат за намаляване на преднатоварването на сърцето.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти: Букалните таблетки имат сравнително голям обем и причиняват постоянно усещане за чуждо тяло в устата. При бързо разтваряне и постъпване в кръвта на голямо количество нитроглицерин са възможни изразени странични ефекти: палпитации, шум в ушите, световъртеж, силно главоболие, зрителни смущения, тахикардия, ортостатичен колапс и други.

Противопоказания: Хипотония, повишено вътречерепно налягане, свърчувствителност към нитроглицерин, глаукома.

Обикновено лечението са започва с таблетки по 1 mg 3 - 4 пъти дневно и при необходимост дозата се увеличава постепенно до 5 mg 2 – 3 пъти дневно. При застойна сърдечна недостатъчност се прилагат по-големи дози от 5 до 10 mg три пъти дневно.
Tabl. buccal x 1 mg, x 2 mg, x 3 mg, x 4 mg et x 5 mg.
 

Реклама