Tamsulosin (DCI)

Синоними: Omnic (Yamanouchi Europe).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Прилага се по 1 капсула сутрин преди закуска.
Прилага се за лечение на функционалните нарушения в микцията при болни с бенигнена простатна хиперплазия.
Tamsulosin е селективен алфа-1-блокер. Блокира 20 пъти по-силно алфа-1а-рецепторите в collum vesicae urinariae и в glandula prostatae в сравнение с алфа-1b-рецепторите в гладкомускулните клетки на съдовете. Намалява уретралното налягане и резистенцията на микционния ток.
Caps.x 400 μg.
 

Реклама