Tarka (Abbott)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

АV блок, брадикардия, SA блок, синдром на болния синусов възел, тежки клапни стенози, тежка застойна СН, бъбречна недостатъчност, чернодробна цироза с асцит, хиперкалиемия, бременност, лактация, деца.
Съчетава страничните ефекти на двете съставки.
По 1 капсула дневно, сутрин независимо от храненето.
Прилага се за лечение на АХ с различна етиология.
Комбиниран препарат подходящ за лечение на пациенти с хипертензия, отговаряща на терапия с верапамил и трандолаприл.
Caps. = Verapamil 180 mg + Trandolapril 2 mg.
 

Реклама