Tedelparine (DCI)

Синоними: Fragmine (Pharmacia), Fragmin P (Kabi Pharmacia).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Инжектира се подкожно, като се прави кожна гънка между палеца и показалеца в умбиликалната област. Иглата се насочва перпендикулярно, а не тангенциално и кожната гънка се поддържа през време на цялото инжектиране, за да сме сигурни, че иглата няма да попадне в мускула.

За профилактика на следоперативната тромбоемболична болест се инжектира подкожно 2500 UI AX-a 2 – 4 h преди оперативната интервенция. В следващите дни по 2500 UI AX-a 1 – 2 пъти дневно в зависимост от тромбоемболичния риск. Курсът на лечение продължава през целия период на риска. При пациенти на програмирана хемодиализа: в началото на хемодиализния сеанс се инжектира в артериалната линия 30 – 35 UI AX-a/kg. След това продължава перфузия на 10 – 15 UI AX-a/kg/h. Дозите трябва да бъдат съобразени, ако настъпват тромбози в системата на екстракопорално кръвообращение и/или ако анти-Х-а активността е под 0,4 UI/ ml или над 1,2 UI/ ml.
Хеморагични диатези, тромбоцитопения, бактериален ендокардит, мозъчен кръвоизлив, алергия към хепарина.
Едновременното му прилагане с НПВС и тромбоцитни антиагреганти ( тиклопидин и ибустрин ), кортикостероиди и декстран 40 не се препоръчва поради риск от хеморагии.
Хеморагични прояви, тромбоцитопении – много рядко. При неспазване на техниката на инжектиране може да се появят хематоми на мястото на апликацията, много рядко се наблюдават кожни некрози, кожни алергични прояви, повишаване на трансаминазите.
За профилактика и лечение на тромбоемболична болест от венозен произход главно в общата, онкологичната и ортопедичната хирургия, профилактика на съсирването в системата на екстракопоралното кръвообращение при хемодиализа, когато продължителността на сеанса е повече от 4 h и за лечение на възникнали дълбоки венозни тромбози.
Теделпаринът има забележителен антитромботичен (мощен анти-Х-а ефект) и слаб антикоагулантен ефект (слаб антитромбинов ефект). В терапевтичните дози не променя глобалните тестове на коагулацията, не удължава времето на кървене. В сравнение със стандартния хепарин, теделпаринът се характеризира с една сравнително по-добра бионаличност – 90%, с продължителност на действието 24 h и със значителна стабилност на антитромботичния ефект.
Seringues x 0,2 ml = 2500 UI AX-a; Seringues x 0,2 ml = 5000 UI AX-a; Amp. x 1 ml = 10 000 UI AX-a.
 

Реклама