Tegafur (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

Обичайна дозировка: 30 mg/kg/24 h, разпределена на два приема през 12 h.

: Най-често се прилага във венозна капкова инфузия по 30 mg/kg за 24 h – по 0,8 – 1,0 g на 12 h, разтворен в 250 ml Serum Glucosae, ежедневно или през ден до обща курсова доза 30,0 – 40,0 g. Курсовете се повтарят през 4 – 6 седмици. По-рядко се прилага по 4,0 g/m2 венозно капково през 2 седмици до същата курсова доза. Може да се приложи и перорално, а напоследък се прилага и ректално при рак на дебелото черво.
: Терминални състояния, тежки чернодробни и бъбречни увреждания, костномозъчна хипоплазия.
: Обикновено се понася добре. По време на инжектирането може да се появят световъртеж и замайване, хипотония и атаксия, които налагат болният да остане в легнало положение до половин час след изтичане на системата. Може да се появят гадене, повръщане и по-рядко стоматит и диария. Много рядко се наблюдават левкоцитопения и тромбоцитопения.
: Прилага се при рак на дебелото и правото черво, на стомаха на хранопровода, на млечните жлези и яйчниците. Прилага се и при някои мозъчни тумори.
: Фторафур е противотуморно средство от групата на антиметаболитите и пиримидина, който по своите химични и физикохимични свойства е близък до естествените пиримидиндезоксирибозиди, поради което притежава най-ниска токсичност от всички известни досега противотуморни антиметаболити. Счита се за транспортна форма на флуороурацила. След орално приемане се резорбира отлично и след 2 h достига максимална концентрация в плазмата. Преминава хемато-енцефалната бариера и достига концентрации в ликвора до 75 % от тези в плазмата.
: Caps. x 400 mg; Amp. x 400 mg/10 ml.
: Phthorafur (Darnitza).
 

Реклама