Telmisartan (DCI)

Синоними: Micardis (Boehringer-Ingelheim).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента.
Наблюдавани са леки и преходни странични ефекти – синуит, диария, фарингит.
Увеличава с 49% плазмените нива на дигоксина и намалява плазмените нива на варфарина.
Обичайната стартова доза е 40 mg веднъж дневно. Дозата се титрира според стойностите на артериалното налягане в граници 20 – 80 mg. Отчетлив ефект се установява след 2 – 4 седмици от лечението.
За лечение на артериална хипертония самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни медикаменти.
Представлява непептиден антагонист на ангиотензин ІІ рецепторите (тип АТ1 ). Темизаратан има 3000 по-голям афинитет към АТ1 рецепторите, отколкото към АТ2 . След перорален прием достига пикови плазмени концентрации след 0,5 – 1 h. Има доза-зависима бионаличност, 42% и 58%, съответно при 40 и 160 mg прием. Свързва се с плазмените протеини в над 99,5%. Повече от 97% се елиминира непроменен с фецеса посредством билиарна екскреция.
Tabl.x 20 mg, 40mg et 80 mg.
 

Реклама