Temazepam (DCI)

Синоними: Normison (Wieth – France), Signopam (Ciech Polfa), Planum (Farmitalia C. Erba).

Лекарствени форми: Normison – caps. x 10 mg et x 20 mg; Signopam - tabl. x 10 mg; Planum – caps. x 10 mg et x 20 mg.

Действие:

След перорално внасяне темазепамьт се абсорбира бьрзо ( 30 – 50 min ) и напьлно. Максимална серумна концентрация се получава след 20 – 40 min. Плазменият му полуживот е 5 – 8 h. Друг активен метаболит, освен оксазепам в концентрация около 5 % не е открит. Темазепамьт се елиминира до 85 % с урината под формата на глюкурониди. Повторното му внасяне не води до кумулация в организма.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Алергия кьм бензодиазепини, тежка дихателна недостатьчност, през пьрвите месеци на бременността, по време на лактационния период, на деца до 14-годишна вьзраст. При болни с ХБН и чернодробна недостатьчност трябва да се прилага предпазливо. Употребата на алкохолни напитки по време на лечението не се разрешава.
Рядко се наблюдават сьнливост, умора, световьртеж, атаксия, макулопапулозни обриви по кожата, нарушения в мензиса, мускулна хипотония. При някои пациенти може да се развият парадоксални реакции – вьзбуденост, агресивност, халюцинаторна обьрканост.
При едновременно приложение с централни и периферни миорелаксанти и потикащи ЦНС средства се развива адитивен синергизьм и засилване на седацията.
Като сьнотворно средство се прилага по 10 mg вечер, около 30 min преди лягане за сьн. При тежки нарушения на сьня дозата може да се увеличи на 20 mg. Лечебният курс трябва да бьде краткотраен. Преди спиране на лечението дозата трябва посепенно да се намали.
Прилага се за симптоматично лечение на нарушенията в сьня при неврози и реактивни сьстояния. Освен това намира приложение за лечение на епилепсията и на психичните промени у епилептично болните.
Temazepam представлява бензадиазепиново производно с подчертан седативен и сьнотворен ефект. Премахва тревожността, улеснява и ускорява заспиването и удьлжава сьня. Той действа потискащо на лимбичната система. Потиска полисинаптичните грьбначно-мозьчни рефлекси и има централен миорелаксиращ ефект. Притежава антиконвулсивен ефект и овладява дисфорията при болни от епилепсия. Повлиява психическото напрежение и премахва главоболието у невротично болните.
 

Реклама