Tenecteplase (DCI)

Синоними: TNKase (Genentech).

Лекарствени форми: Fl x 50 mg стерилна, лиофилизирана субстанция.

Действие: Tenecteplase представлява тъканен активатор на плазминогена, получен чрез рекомбинантна ДНК технология от клетъчни линии на китайски хамстери. Той превръща неактивния плазминоген в плазмин, като тази конверсия е относително по-висока в присъствието на фибрин. Тази фибрино-специфичност на препарата осигурява по слабото системно въздействие върху плазминогена и циркулиращия фибриноген. Приложен венозно като единична болус доза от 50 mg препаратът има двуфазово разпределение – начален плазмен полуживот 20 – 24 min и терминален плазмен полуживот от 90 – 130 min. Метаболизира се в черния дроб.

Показания: За лечение на остър миокарден инфаркт и свръх остра лезионна фаза.

Особености на приложение и дозировка: Максимална обща доза не трябва да надхвърля 50 mg и се определя в зависимост от теглото на пациента. Сухите ампули се разреждат до концентрация 5 mg/ml. Да не се разтваря с декстроза – преципитация! Веднъж приготвен разтворът може да се съхрани в хладилник 2 – 8 ° С за повече от 8 h. Препаратът се прилага само бързо венозно, като цялото количество трябва да се инжектира за 5 s. Лечението започва максимално бързо след първите прояви на ОМИ.

Дозировката на TNKase е както следва:

Тегло на пациента [kg]

Tenecteplase

[mg]

Количество разтворен препарат [ml]

< 60

30

6

60 до 69

35

7

70 до79

40

8

80 до 89

45

9

90

50

10

Един флакон Tenecteplase се разрежда с 10 ml стерилна вода за инжектиране.

Препаратът може да бъде приложен на бременни и кърмачки при витални индикации. Не се прилага при деца.

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното приложение с антикоагуланти и антикоагуланти и антиагреганти повишава риска от кървене.

Странични ефекти: Както при другите фибринолитици – кървене, алергични реакции като анафилаксия, ангиодема, обриви и уртикария, гадене, повръщане, хипотония (в под 0,1 % от лекуваните).

Противопоказания: Както при другите фибринолитици – кървене от вътрешните органи, хеморагична диатеза, цереброваскуларни инциденти, интракраниален тумор, мозъчно-съдови малформации, мозъчна хирургия, тежка неконтролирана хипертония.

 

Реклама