Teniposide (DCI)

Синоними: Vehem-Sandoz (Novartis), Vumon (Bristol).

Лекарствени форми: Amp. × 50 mg/5 ml.

Действие: Тенипозидът е полусинтетично производно на подофилотоксина. Той е цитостатик, който действа на клетките във фаза на митоза, а от друга страна, импречи да навлизат в профаза. След внасяне чрезвенозна перфузия той се разделя бавно в тъканите. В 99,4 % се свързва с плазмените протеини. Метаболизира се в организма и се излъчва главно с урината и само в много малки количества с жлъчката.

Показания: Прилага се само в клинична обстановка за лечение под строг медицински контролна: болестта на Ходжкин и неходжкинови малигнени лимфоми, при рак на гърдата и яйчниците с изливи в серозните кухини, солидни тумори – главно мозъчни и тумори на пикочния мехур.

Особености на приложение и дозировка: За индукционно лечение в монотерапия се прилага по 30 mg/m2 за 24 h в петдневни цикли с интервал от 10 – 21 дни почивка. Провеждат се 4 – 5 последователни цикъла. Поддържащо лечение се провежда с по 60 mg/m2 един път седмично в продължение на много месеци. Внася се само във венозна перфузия. За целта съдържимото на една ампула се разрежда ex tempore в 250 ml изотоничен глюкозен разтвор 5 % или или в изотоничен разтвор на натриев хлорид и се перфузира в продължение на 45 – 60 min. Разтворът е стабилен в продължение на около 5 h. Не се прилага нито интраартериално, нито локално в серозните кухини, нито интратекално!! В полихимеотерапия се прилага по 50 – 100 mg/m2/24 h. Преди всяка инжекция трябва да се контролира кръвната картина.

Странични ефекти: По време на първата перфузия може да настъпи, макар и рядко, анафилактоиден шок, налагащ прекъсване на инфузията и венозно вливане на урбазон. По време на бързо вливане може да настъпи хипотония. В хода на лечението може да се развие левкоцитопения и тромбоцитопения. Рядко се наблюдавани диспептични прояви – гадене, повръщане, диарии. Рядко реверзибилна алопеция. Наблюдавани са локални периваскуларни възпалителни реакции. В тези случаи може да се прибави 50 mg хидрокортизон или 1200 UI хепарин в перфузионната течност.

Противопоказания

: Гранулоцитопения под 2 × 10 9/1
 

Реклама