Tenoretic (ICI)

Лекарствени форми: Tabl.= Atenolol 100 mg + Chlortalidone 25 mg.

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Рефрактерна на дигиталисово лечение сърдечна недостатъчност, АV блок ІІ и ІІІ степен, кардиогенен шок, тежка бъбречна недостатъчност.
При продължително лечение може да се проявят страничните действия на бета-блокерите и на тиазидните диуретици.
Една таблетка дневно.
Прилага се за лечение на АХ с първична или вторична генеза.
Комбиниран препарат, антихипертензивното действие на който се дължи на бета-блокера атенолол и салидиуретика хлорталидон.
 

Реклама