Tensobon compositum (Schwarz), Caposide (Squibb), Ecazide (Squibb).

Лекарствени форми: Tensobon compositum – tabl. = Captopril 25/50 mg + Hydrochlorothiazide 50 mg; Caposide – tabl. = Captorpil 25/25/50/50 mg + Hydrochlorothiazide 15/25/15/25 mg; Ecazide – tabl. = Captorpil 50 mg + Hydrochlorothiazide 25 mg.

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към каптоприл и сулфонамиди, анурия.
Може да се наблюдават страничните ефекти на двете съставки.
1 – 2 таблетки дневно.
Прилага се за лечение на всички форми и степени на АХ особено реновазална и ренопаренхимна с висока ПРА с изключение на хипертензията при първичен хипералдостеронизъм.
Комбиниран препарат, който съчетава антихипертензивното действие на инхибитора на АСЕ каптоприл с натриуретичното и диуретичното действие на тиазидния диуретик хидрохлоротиазид.
 

Реклама