Terbutaline (DCI)

Синоними: Bricanyl (Astra), Bricanyl (Marion Merrel Dow), Bricanyl (Pharma-Stern), Bricanyl (Egis), Brethaire (Geigi), Brethine (Novartis), Terbutalin Al retard (Aliud), Terbutalin retard – Ratiopharm (Ratiopharm), Terbutalin Mundipharma (Mundipharma), Asthmoprotect (Azupharma), Arubendol (Ankerpharm).

Лекарствени форми: Bricanyl (Astra) – tabl. x 2,5 mg, tabl. LP x 5 mg, aerosol doseur fl. x 5 ml = 50 mg = 200 аерозолни дози (200 µg pro dosi), amp x 0,5 mg/1 ml pro inj. s.c., i.v.; Bricanyl (Marion Merrel Dow) – tabl. x 2,5 mg et x 5 mg, et x 5 mg, amp. x 1 mg/1 ml; Bricanyl (Pharma-Stern) – tabl. x 2,5 mg, tabl. forte x 5 mg, sirupus fl. x 100 ml et x 300 ml (300 µg/ml), sol. pro inhalationem 1 % fl. x 10 ml (10 mg/ml), amp x 0,5 mg/1 ml, dosier-aerosol fl. x 10 ml = 400 аерозолни дози (250 µg pro dosi), tabl. retard x 7,5 mg; Bricanyl (Egis) – tabl. x 2,5 mg, amp. x 0,5 mg/1 ml, aerosol fl. x 14,0 g = 100 mg Terbutalin sulfat = 400 аерозолни дози (250 µg pro dosi); Brethaire (Geigi) – inhalation aerosol fl. x 7,5 ml = 75 mg Terbutalin sulfat; Brethine (Novartis) – tabl. x 2,5 mg et x 5 mg, amp. x 1 mg/1 ml; Terbutalin Al retard (Aliud) – caps. retard x 7,5 mg; Terbutalin retard – Ratiopharm – tabl. x 7,5 mg; Terbutalin Mundipharma – caps. retard x 7,5 mg; Asthmoprotect – tabl. x 2,5 mg, caps. retard x 7,5 mg; Arubendol – dosier-aerosol fl. x 25,0 g (250 µg pro dosi).

Действие: Тербуталинът оказва бронхоселективно бета-2-адренергично стимулиращо действие при остри пристъпи на бронхиална астма. Упражнява протективно действие върху мастоцитите и играе превантивна роля при освобождаването на бронхоспастични субстанции. Бронхоспазмолитичният му ефект е по-продължителен в сравнение с този на орципреналина и изопреналина. Повишава мукоцилиарния клирънс. Има и токологичен ефект поради активиране на бета-2-адренорецепторите в матката.

Аерозолната форма осигурява непосредствена бронходилатация, която продължава да 6 h. При перорално внасяне пикова серумна концентрация се получава 1 до 3 h след приемането. При приложение на ретардните форми терапевтичните серумни концентрации се задържат 6 – 9 h, което позволява внасянето им в 2 приема. Фиксирането на тербуталина с плазмените протеини е от порядъка на 15 – 25 %. Една голяма част от него се метаболизира в черния дроб до неактивни деривати. Елиминира се главно с урината като неактивни метаболити и активна форма.

Показания: - За лечение и профилактика на остри пристъпи на бронхиална астма, при хронични обструктивни бронхити, емфизем и други белодробни заболявания, съпроводени с бронхоспазъм. Не е показан при астматичен статус и при диспнея от кардиален произход.

    • При заплашващ аборт или преждевременно раждане.

Особености на приложение и дозировка:

При заплашващ аборт или преждевременно раждане се прилага във венозна перфузия чрез инфузионна помпа отначало с дебит 10 µg/min. Перфузията трябва да продължи и около 1 h и 30 min след настъпване на токолизата. Следващите два дни може да се продължи с подкожно инжектиране на една ампула от 0,5 mg/l ml на всеки 3 или 4 h или по 1 – 2 таблетки от 2,5 mg на всеки 3 – 4 h.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Абсолютни: остър миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия, през първите 3 месеца на бременността. Релативни: тахикардия, тахиаритмия, сърдечна недостатъчност, тиреотоксикоза, хипертонична болест, захарен диабет.
Тремор, сърцебиене. При венозно приложение може да се развие хипокалиемия с ритъмни нарушения, особено когато се прилага комбинирано с теофилин, а така също може да се наблюдава и повишение на кръвната захар.
Да не се комбинира с бета-блокерите, инхибитори на МАО, адреналин, гванетидин, резерпин, алфа-метилдопа, трициклични антидепресанти, дигиталисови гликозиди.
Прилага се по 1 – 2 таблетки 2 – 3 пъти дневно. На кърмачета и деца се дозира по 0,15 – 0,25 mg/kg/24 h или от половин до 3 таблетки дневно в зависимост от теглото и ефекта. Ретардните форми – таблетки и капсули се, прилагат по 1 сутрин и вечер. Аерозолната форма се прилага за профилактика и купиране на астматичния пристъп и се дозира по 2 инхалации през 60-секунден интервал, като тази дозировка се повтаря на всеки 4 до 6 h. Парентерално се прилага за купиране на астматични пристъпи. Подкожно се инжектира по половин до една ампула, като при необходимост инжекцията се повтаря през 6 или 8 h. Венозно се инжектира бавно в продължение на 5 – 10 min по 4 – 8 µg/kg телесна маса или по половин до една ампула при пациент с телесна маса около 60 кg. В клинична обстановка под ЕКГ контрол началната дозировка може да бъде по 0,1 – 0,2 µg/kg/min, като на всеки 10 min дозировката може да се удвоява в зависимост от еволюцията на астматичния пристъп и от поносимостта на препарата.
 

Реклама