Terfenadine (DCI)

Синоними: Teldane (Merrell Dow - France), Seldane (Marion Merrell Dow - USA), Tamagon (Medichemie).

Лекарствени форми: Teldane - tabl. x 60 mg et x 120 mg, susp. fl. x 120 ml (30 mg/5 ml); Seldane - tabl. x 60 mg; Tamagon - tabl. x 60 mg.

Действие: Terfenadine представлява селективен антихистаминов препарат, който действа върху периферните Н1-рецептори и в терапевтични дози няма вторични седативни и антропиноподобни ефекти. Експериментално и клинично е установено, че терфенадинът не притежава антихолинергични, антисеротонинови или антиадренергични ефекти и не действа върху ЦНС.

След орално приемане терфенадинът се абсорбира бързо в стомашно-чревния тракт и при първото му преминаване през черния дроб търпи значителна деградация, като главният му метаболит притежава също антихистаминова активност. Пикови плазмени концентрации се достигат 2 h след орално приемане. С плазмените протеини се свързва във висок процент - 97%. Плазменият му полуживот има бифазен характер - от 3,4 h и 20,3 h. Елиминира се единствено под формата на метаболити в 60% с фекалиите и 40% с урината. Нето терфенадинът, нито неговите метаболити не преминават хематоенцефалната бариера.

Показания: Прилага се за симптоматично лечение на различни алергични прояви:

  • спазмодичен ринит, алергичен ринит, сенна хрема, остра полиноза;

  • алергични конюнктивити, риноконюнктивити;

  • уртикария;

  • оток на Quincke (извън лечението по спешност на анафилактичния шок);

  • за симптоматично лечение на пруригинозните дерматологични увреждания - екземи, пруриго и др.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към препарата, по време на бременност и кърмене, тежка чернодробна недостатъчност.
Наблюдавани са изключително рядко диспептични прояви, главоболие, зачервяване на лицето, сухота в устата, сомнолентност. Описан е един случай на окапване на косата и на един случай на реверзибилен хепатит. Може да се развият кожни алергични реакции, зачервяване на кожата с локализиран оток. При превишаване на дозата може да настъпи удължение на QT интервала на ЕКГ.
При едновременно приложение с еритромицин или кетоконазол може да причини камерни тахикардии и аритмии, поради което не бива да се комбинират.
При възрастни и деца над 12 години се прилага по 120 mg дневно в един прием, за предпочитане сутрин или в 2 приема по 60 mg сутрин и вечер. В детската възраст под 12 години е подходяща за употреба суспенсията, в 1 ml от която се съдържат 6 mg терфенадин. При деца от 6 до 12 години се прилага по 2 дозировъчни лъжички от 5 ml дневно (60 mg) в един прием сутрин или в 2 приема - сутрин и вечер по 1 лъжичка. При деца под 6 години и при кърмачета се дозира както следва: от 5 до 10 kg - по една дозировъчна лъжичка от 1,25 ml сутрин и вечер (15 mg/25h), от 10 до 15 kg - по две дозировъчни лъжички от 1,25 ml сутрин и вечер (30 mg/24 h), от 15 до 20 kg - по 3 дозировъчни лъжички по 1,25 ml сутрин и вечер (45 mg/24 h) и над 20 kg - по 1 дозировъчна лъжичка от 5 ml сутрин и вечер (60 mg/24 h).
 

Реклама