Terizidone (DCI)

Синоними: Terivalidin (Farmitalia C.Erba).

Действие:

Показания: Прилага се главно при бъбречна туберкулоза , както и при други форми на туберкулоза като препарат от втори ред в комбинация с други противотуберкулозни средства. По-подходящ е за лечение на болни с устойчиви на други препарати микобактерии и при психично болни. Прилага се и ппри смесени банални инфекции на уро-гениталната система.

Обичайна дозировка: 3 – 4й 1 капсула дневно.

Особености на приложение: Прилага се в средна доза 0,75-1,0 g дневно или 3-4 капсули, разпределени ан 3 – 4 приема. Обикновено лечението се започва с една капсула девно и при добра панасимост дозата се увеличава с по 1 капсула през 2 – 3 дни. Продължителността на курса на лечение е около 6 месеца.

Странични ефекти: теризидонът е значително по-слабо токсичен от циклозерина, особено по-слаба е неговата нервно-психотропна токсичност. Кръстосана резистентност се наблюдава само с циклозерина. В началото на лечението може да се развият: Главоболие, отпадналост, депресия, напрегнатост, еуфория, халюцинации, които при намаляване на дозировката най-често изчезват.

Противопоказания: Тежки форми на епилепсия. При напреднала бъбречна недостатъчност теризидонът се назначава в замисимост от степента на гломерулната филтрация (креатининовия клирънс)!

Синтетичен антибиотик, производно на циклозерина. Притежава изразена противотуберкулозна активност, която е по-висока от тази на циклозерина. Активен е и спрямо туберкулозни микобактерии, устойчиви на други противотуберкулозни препарати. Оказва противомикробен ефект и спрямо други Gram (-) микроорганизми, главно коли-инфекции.
 

Реклама