Terlipressine acetate (DCI)

Синоними: Glypressine (Ferring).

Лекарствени форми: Fl. lyophilisat x 1 mg + amp. x 5 ml разтворител.

Действие: Терлипресинът намалява налягането в системата на v.portae при болни с портална хипертония. Това намаление е резултат от вазоконстрикцията в територията на порталната система. Под действието на плазмените и тъканните ендопептидази терлипресинът се метаболизира прогресивно до лизин.вазопресин, който е биологично активният хормон. Той се появява в плазмата 40 – 60 min след инжектирането на глипсерина и максималната му концентрация се наблюдава към 120 min. Освобождаването на лизин – вазопресин персистира в продължение поне на 180 min.

Показания: За лечение по спешност на хеморагии при руптура на варици на хранопровода до организирането на специфични хемостатични мероприятия.

Особености на приложение и дозировка: Инжектира се строго венозно на всеки 4 h по 1 mg при индивиди с телесна маса до 50 kg, по 1,5 mg при телесна маса между 50 – 70 kg и по 2 mg при телесна маса над 70 kg. Лечението се провежда в продължение на не повече от 5 дни. разтворът се приготвя ex tempore и се използва до 12-ия час. Да се пази от светлина!

Взаимодействие с други лекарства: Да не се смесва с алкални разтвори и разтвори, съдържащи редуктори на захарите.

Странични ефекти: Акроцианоза, абдоминални крампи, диарии, главоболие. Понякога се наблюдават и по-тежки странични ефекти: хипертензивни кризи, брадикардия, при болни с ИБС – стенокардни пристъпи. При екставазация – кожни некрози!!

Противопоказания: Абсолютни: бременност, септичен шок. Релативни: ИБС, миокарден инфаркт, ритъмни нарушения, неконтролирана артериална хипертония, мозъчно-съдова болест, дихателна недостатъчност, бронхиална астма, ХБН, възраст над 70 години.

 

Реклама