Testosterone enanthate (DCI)

Синоними: Testoviron Depot (Schering), Androtadyl (Schering), Testosteron Jenapharm-Depot (Jenapharm).

Лекарствени форми: Amp. x 250 mg in sol. oleosa.

Действие: Тестостероновия енантат е препарат с удължено действие, който притежава биологичните и лечебни свойства на естествения хормон. При хипогонадни индивиди тестостероновия енантат води до развитие на външните полови органи, до поява на либидо, но не води до развитие на тестикулите, тъй като намалява секрецията на гонадотропни от хипофизата. Освен андрогенен ефект има и подчертано анаболично действие. Стимулира реналната и екстрареналната биосинтеза на еритропоетина и трансформацията на плурипотентните стволови клетки в еритропоетинчувствителните клетки. Мобилизира железните депа от РЕС, подпомага инкорпорацията на желязо в молекулата на протопорфирина и увеличава съдържанието на 2,3-дифосфоглицерат в еритроцитите.

Показания: - Прилага се за субституционно лечение на явления на функционална недостатъчност на мъжките полови жлези.

  • Прилага се за лечение на анемии с различна етиология: хипопластични и апластични анемии, при рефрактерна сидеробластна анемия и особено при нефрогенни анемии у болни в стадий на ХБН, включително и при диализирани пациенти.

Обичайна дозировка

Особености на приложение и дозировка

При анемии у диализирани пациенти и костно-мозъчна аплазия се прилага в дози 250 – 500 mg седмично мускулно при строго прецизиране на показанията.

Особености на употреба

Странични ефекти

Противопоказания

: Абсолютно противопоказание- рак на простатата! При напреднала атеросклероза, инфарктна миокарда, сърдечна недостатъчност. При жени с рак на гърдата и хиперкалциемия не се прилагат андрогени.
: Хирзутизъм, акне, промени в гласа и загрубяване на чертите на лицето при жените, приапизъм и импотенция при мъжете, хипертриглицеридемия, холестатична жълтеница, задръжка на соли и течности в организма и образуване на отоци.
: Препоръчва се инжектирането да става със стъклена спринцовка.
: Прилага се по 100 – 250 mg мускулно веднъж месечно или на 2 седмици.
: 100 – 250 mg i.m. веднъж месечно.
 

Реклама