Tetracycline (DCI)

Синоними: Tetracyclin (Balkanpharma), Tetracyclin Ratiopharm (Ratiopharm), Tetramig (Lab.Biogalenique), Tetraseptin (Andreabal), Achromycin (Lederle), Helvecyclin (Helvepharm), Hostacyclin (Aventis), Hexacycline (Diamant), Quimocyclin N (Aventis), Latycin (Biochemie).

Лекарствени форми: Tetracyclin – caps. x 250 mg et x 500 mg, film-tabl. x 250 mg, fl. x 100 mg pro inj. i.m., fl. x 250 mg pro inj. i.v.; Tetracyclin Ratiopharm – caps. x 500 mg; Tetramig – tabl. x 250 mg; Tetraseptin – caps. x 250 mg; Achromycin – caps. x 250 mg, film-tabl. x 500mg, salbe ung. tuba x 20,0 g (30 mg/g); Helvecyclin – caps. x 500 mg; Hostacyclin – film-tabl. x 500 mg; Hexacycline – caps. x 250 mg; Quimocyclin N – drag. x 250 mg; Latycin – ung. opht. 1 % tuba x 5,0 g.

Действие: Тетрациклинът е широкоспектърен антибиотик и в прилаганите дози има бактериостатично действие, което се дължи на потискане протеиновата синтеза в микробната клетка. Освен това потиска и окислителното фосфорилиране в микроорганизмите. Антибактериалният му спектър включва Gram (+) и Gram (-) коки и бактерии, анаероби, спирохати, рикетсии, хламидии, микоплазми. Не действа на Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Protozoa и вируси.

Има добра ентерална резорбция. След приемане на гладно се абсорбират 77 % от внесената доза. Плазменият му полуживот е 9 h. Достига висока концентрация в белите дробове и простатата. Отлага се в костите и зъбите. Излъчва се във висок процент с жлъчката особено след орално приемане. С плазмените протеини се свързва в 55 – 80 %. Около 20 – 30 % от орално приетия тетрациклин се екскретира с жлъчката и около 50 % с урината.

Показания: Средство на избор при рикетсиози, пситакоза, микоплазмени пневмонии, ингвинален лимфогранулом, възвратен тиф, лептоспирози, бруцелоза, холера, чума, трахома. Прилага се още при нагноителни заболявания на белите дробове, инфекции на жлъчните пътища, бактериална и амебна дизентерия

Обичайна дозировка: Per os: 4 – 6 x 250 mg дневно. Dosis max. pro die – 2,0 g. Parenteralis: 2 x 100 mg/24 h i.m.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се в дневна доза 1,0 – 1,5 g, която се разпределя в четири равни приема. При тежки случаи дневната доза може да се увеличи до два грама. Мускулно се прилага при тежки инфекциозни заболявания, особено когато вътрешното приемане е затруднено. Инжектира се дълбоко мускулно по 100 mg 2 – 3 пъти дневно в продължение на 3 – 5 дни. Венозно се внася бавно, най-малко за 5 min, или във венозни перфузии по 250 mg/6 h. В дерматологичната практика се прилага локално 1 – 2 пъти дневно при пиодермии, инфектирани рани, флегмони и други. Очният унгвент се прилага при конюнктивити, блефарити, дакриоцистити, хордеоломи и други.

Особености на употреба: Разтворът за мускулно приложение се приготвя, като съдържанието на една ампула се разтваря с 5 ml физиологичен серум, двойно дестилирана вода или 0,5 – 1 % разтвор на новокаин. Разтворите за мускулна употреба не се използват венозно! Разтворът за венозно инжектиране се приготвя с 10 ml двойно дестилирана вода или физиологичен разтвор. Вътрешно не трябва да се приема едновременно с мляко и млечни продукти, с антиациди и с железни препарати.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се смесва в една спринцовка или банка с калций-съдържащи разтвори, с железни препарати, магнезиеви соли, хепарин, хидрокортизон, хлороцид и полимиксини!!

Странични ефекти: Повдигане, повръщане, диария, дисбактериоза – кандидоза, страфилококов ентероколит, вагинален соор, хиповитаминоза, увреждане на черния дроб, отлагане и натрупване в костите и зъбите, жълто-кафяво оцветяване на зъбите, склонност към кариес.

Противопоказания: Микози, чернодробна недостатъчност, свръхчувствителност към тетрациклини. Да не се прилага в последните месеци на бременността и на деца до шест години!

 

Реклама