Tetracycline + Oleandomycine

Синоними: Tetraolean (Balkanpharma), Sigmamycine (Lab. Rosa-Phytopharma – France), Oletetrinum (Medexport).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към тетраолеан, чернодробна и бъбречна недостатъчност, левкопения, микози, включително кандидомикози. Да не се прилага през последните месеци на бременността и на деца под шестгодишна възраст! 
Дисбактериоза, суперинфекции, хиповитаминози В и К, жълто оцветяване на зъбите при деца под шест години, кариеси, дисплазии.
За мускулно прилагане флаконът се разтваря в 2 ml физиологичен разтвор, стерилна дестилирана вода или 5 % глюкоза. За венозна капкова инфузия се използва 0,01 % разтвор, приготвен с физиологичен серум или 5 % глюкоза.
Вътрешно се прилага по 1 – 2 капсули през шест часа в продължение на 7 – 10 дни. При тежки инфекции дневната доза може да достигне до 2,0 g. Венозно се прилага при тежки, заплашващи живота инфекции, причинени от чувствителни към него микроорганизми, по 500 mg през 12 h в бавна венозна инфузия. Мускулно се прилага по 100 mg два-три пъти дневно.
Per os: 4 x 1 – 2 капсули дневно; Parenteralis: 2 – 3 x 100 mg/24 h i.m., 2 x 500 mg/24 h i.v.
Прилага се за лечение на пневмонии, нагноителни заболявания на белите дробове, синуити, абсцеси, остеомиелити, холецисто – холангити, ендокардити, салмонелози, паратиф, антракс, еризипел, амебна и бактериална дизентерия, орнитоза и други.
Комбиниран препарат на тетрациклин с макролидния антибиотик олеандомицин. Има средно широк спектър на антибактериално действие, който включва главно Gram (+) и по-малко Gram (-) микроорганизми, рикетсии и някои едри вируси. Комбинирането на двете съставки засилва ефекта от самостоятелното им приложение. Препаратът е слабо токсичен. Резорбира се добре и бързо създава терапевтични концентрации в тъканите и биологичните течности в организма.
Caps. x 250 mg = Tetracyclin/Olendomycin 167/83 mg per os; Caps. x 500 mg = Tetracyclin/Olendomycin 334/166 mg per os; Amp. x 250 mg = Tetracyclin/Olendomycin 167/83 mg pro inj. i.v.; Amp. x 500 mg = Tetracyclin/Olendomycin 334/166 mg pro inj. i.v.; Amp. x 100 mg = Tetracyclin/Olendomycin 66,7/33,3 mg pro inj. i.m.
 

Реклама