Tetracosactide (DCI)

Синоними: Cortrosyn (Organon), Synacthene immediat (Novartis), Synacthene retard (Novartis).

Лекарствени форми: Cortrosyn – amp. (сухи) x 0,25 mg + amp. x 2 ml разтворител; Cortrosyn-Depot – amp. x 2 mg/2 ml; Synacthene immediat – amp. x 0,25 mg/1 ml; Sinacthene retard – amp. x 2 mg/2 ml et x 1 mg/1 ml.

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Прилага се обикновено еднократно дневно по 1 mg мускулно, а при тежки случаи по 1 mg на всеки 12 h. При подобрение дозировката се намалява на 0,5 mg дневно, след това по 0,5 mg на 3 дни или по 1 mg веднъж седмично. Ампулите Cortrosin по 0,25 mg и Synacthene immediat по 0,25 mg се прилагат при остри шокови състояния венозно или в капкова инфузия за 6- 8 h, а така също и за диагностичен тест при функционално изследване на надбъбречната жлеза. 
В ревматологията, при ХУХК, регионален ентерит, в неврологичната и дерматологичната практика, като допълнително средство при неоплазии за поддържане на общото състояние на болния и за подобряване толеранса към химиотерапията.
Синтетичен АСТН препарат. За разлика от природния АСТН има по-висока активност, по-бързо и продължително действие – до 24 – 36 h, възможност за точно дозиране, отсъствие на белтъчини и други примеси, които причиняват алергични реакции. Действа посредством един специфичен рецептор на плазмената мембрана на корово-надбъбречните клетки. Влизането в действие на тези мембранни структури се изразява в образуването на сАМР, който, активирайки протеинкиназата, стимулира секрецията на естествените хормони от надбъбречната кора: гликокортикоиди, андрогени и естрогени.
 

Реклама