Thiabendazole (DCI)

Синоними: Mintezol (MSD)

Лекарствени форми: Chewable Tabletes x 500 mg; Susp. fl. x 120 ml (500 mg/5 ml Thiabendazol).

Действие: Тианбендазолът има вермицидно и вермигурно действие. Точният механизъм на действието му върху паразитите не е изяснен, но вероятно той инхибира специфичния за хелминтите ензим фурмаратредуктаза. Има широк антихелминтен спектар: Strongyloides stercoralis, Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Ancylostoma dudenale, Trichiuris trichiura, Toxocara canis, Toxocara cati и Enterobius vermicularis. Действието му върху ларвите на Trichinella spiralis, когато са преминали в мускулите, е съмнително. Потиска образуването на яйца и ларви и по-нататъшното им развитие и те се изхвърлят с фекалиите. Абсорбира се бързо и достига върхова концентрация в плазмата 1-2 h след орално приложение. Излъчва се като метаболит за 48 h с урината около 90% и с фекалиите около 5% от внесената доза, като най-голямо количество се излъчва през първите 24 h.

Показания: Показан е за лечение на: Strongyloidiasis - Cutaneus larva migrans, Visceral larva migrans. Trichinosis - в инвазионния стадии приложението му облекчава симптомите на заболяването и треската и намалява еозинофилията. Не е показан за първична терапия на Enterobiasis, Ascariasis, Trichiuriasis и Uncinariasis (Necator americanus et Ancylostoma duodenale), но може да се използва като средство от втори ред, при неповлияване от другите средства или при липсата им.

Обичайна дозировка: 2,0 - 3, 0 g/24h, разпределена в два еднакви приема.

Особености на приложение и дозировка: Обичайната дозировъчна схема при всички състояния е две единични дози дневно. Единичната доза се определя от телесната маса на болния. При 45 kg единичната доза е 2 таблетки или 2 чаени лъжички от суспенсията. До 60 kg единичната доза е 2,5 таблетки или 2,5 чаени лъжички. До 70 kg и нагоре единичната доза е 3 таблетки или 3 чаени лъжички. Максималната дневна доза е 3, 0 g.

Особености на употреба: Таблетките минтезол се приемат след нахранване, като преди да се глътнат, трябва да се сдъвчат! Не се прилагат диетични ограничения, допълнителна медикация и очистителни клизми.

Странични ефекти: Диспетпични прояви: анорексия, гадене, повръщане, диария. чернодробни увреждания: вътречернодробна холостаза, жълтеница. Неврологични прояви: виене на свят, лесна умора, сънливост, главоболие, бучене в ушите, конвулсии, кома. Очни прояви: замъгляване на зрението, ксантопсия. Кожни алергични прояви. Бъбречни прояви: хематурия, енурезис. Транзиторна левкоцитопения, Хипотония, хипергликемия.

Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата, бременност.

 

Реклама