Thiamazole (DCI)

Синоними: Thymidazol (Balkanpharma), Thiamazol (Globapharm), Tapazole (Lilly), Mercazolyl (Medexport), Metizol (Ciech Polfa), Methimazol (Philopharm – Germ.), Thyrozol (Merck), Favistan (Asta Medica).

Лекарствени форми: Thymidazol – tabl. x 5 mg; Thiamazol – tabl. x 5 mg; Tapazole – tabl. x 5 mg et x 10 mg; Mercazolyl – tabl. x 5 mg; Metizol – tabl. x 5 mg; Methimazol – tabl. x 5 mg; Thyrozol – film-tabl. x 5 mg; Favistan – tabl. x 20 mg, amp. x 40 mg/1 ml.

Действие:

Показания:

- базедова болест – леки и средно тежки форми с неголяма гуша;

- за предоперативна подготовка на болните с тежка форма на базедова болест;

- базедовифицирани струми.

- преди и след приемане на лечебна доза радиоактивен йод.

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

В началото на лечението дневната доза не бива да надминава 40 mg. При болни с лека форма на тиреотоксикоза, при бременни и при болни с инфилтративна офталмопатия началната терапевтична доза е 30 mg. След отчетливо подобряване на състоянието, което настъпва обикновено след 4 – 6 седмици, дневната доза се намалява с една трета от изходната. При стабилизиране на получения терапевтичен ефект, след нови 6 седмици дневната доза се намалява отново с една трета, докато се стигне до поддържаща доза от 10 mg дневно. Лечебния курс трае 18 месеца. При възрастни болни с тежка тиреотоксикоза, неподходящи за оперативно или радиоизотопно лечение, терапията с тимидазол може да продължи неопределено дълго време. При тиреотоксична криза се инжектира по една ампула от 40 mg Favistan венозно 4 пъти дневно. 
Предхождащи тежки хематологични заболявания, тежки чернодробни заболявания, карцином на щитовидната жлеза, по време на кърмене.
Не бива да се прилага едновременно с препарати, които потискат левкопоезата – пиразолонови препарати, финилбутазонови препарати, сулфонамиди, цитостатици и други.
Страничните прояви на метимазола са по-слабо изразени само в около 5 % от лекуваните. Най-често се наблюдават: загуба на апетит, повръщане и кожни алергични прояви със сърбеж и уртикариална фебриална реакция. Заплашваща живота агранулцитоза се наблюдава много рядко и налага прекъсване на лечението и незабавно включване на гликокортикоидна терапия и антибиотикотерапия.
Прилага се за продължително лечение на болни с хипертиреоидизъм:
Синтетично антитиреоидно средство, производно на меркаптоимидазола – 1-метил-2-меркаптоимидазол. Потиска биосинтезата на тиреоидни хормони в щитовидната жлеза и постъпването им в организма. Като инхибира активността на ензимните системи – пероксидаза, цитохромоксидаза, които участват в окислението на йодидите в йод, метимазолът затруднява йодирането на тиреоглобулина и превръщането на дийодтирозина в йодтиронини (Т3 и Т4). Метимазолът инхибира по-силно избирателното задържане и натрупване на йод в щитовидната жлеза и неговата антитиреоидна активност е значително по-голяма от тази на метил-тироурациловите и пропил-тиоурациловите препарати. Субективните оплаквания изчезват още в първите дни от започване на лечението, а повишената обмяна се нормализира след 2 – 3 месеца. Не причинява хиперемия и хиперплазия на щитовидната жлеза и има по-слаб струмигенен ефект от останалите тиреостатици.
 

Реклама