Thiethylperazine (DCI)

Синоними: Torecan (Balkanpharma), Torecan (Novartis), Torecan (Roxane - USA), Norzine (Purdue Frederick - USA).

Лекарствени форми: Torecan (Balkanpharma) - drag. x 6, 5 mg; Torecan (Novartis) - drag. x 6, 5 mg, tabl. x 10 mg, suppos. X 6, 5 mg, amp. x 6, 5 mg/1 ml,; Torecan (Roxane) - tabl. x 10 mg, suppos. X 10 mg, amp. x 10 mg/2 ml.

Действие:

Тореканът се абсорбира добре в храносмилателния тракт. Пикови плазмени нива се получават 2 - 4 h след орално приемане. Плазменият му полуживот е 12 h. Около 3% от приетата доза се елиминира непроменен с урината, а останолото количество се елиминира под формата на метаболити главно с жлъчката.

Показания: - Гадене и повръщане от различни причини: язвена болест, гастрити, гастроентероколити, хепатити, чернодробна цироза, жлъчни заболявания, менингити, уремия, бременност, мигрена, при лечение с цитостатици и други.

- Виене на свят от различни причини - кинетози, синдром на Маниер, вестибуларни увреждания, сътресения на мозъка и други.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Деца под 16-годишна възраст, депресивни и коматозни състояния.
Сънливост, сухота на лигавицата, ортостатична хипотония, екстрапирамидни нарушения. При продължителна употреба е необходимо да се контролират кръвната картина, чернодробната и бъбречната функция.
Прилага се обикновено по 1 драже per os или по 1 свещичка ректално 1 - 3 пъти дневно. При тежки случаи се прилага парентерално - подкожно, мускулно или венозно, по 1 ампула 1 - 2 пъти дневно. За предотвратяване на повръщането след оперативни интервенции се инжектират 1 или 2 ампули мускулно около 30 min преди привършване на операцията или кратко време преди приключване на анестезията.
Препаратът е пиперазин-фенотиазиново производно с изразено антиеметично и антивертигинозно действие. Потиска центъра на повръщане и зоната, активираща центъра на повръщането. Антивертигинозният му ефект се обуславя от потискане проводимостта на нервните пътища, свързани с поддържане на равновесието. Действа адренолитично, но в оптимални дози почти не проявява ефектите на останалите фенотиазинови невролептици.
 

Реклама