Thiocolchicoside (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

При орално внасяне на еднократна доза пикови плазмени нива се получават след 1 до 2 h. При мускулно инжектиране латентното време от внасянето на медикамента до появата на миорелаксиращо действие е от 30 до 40 min. Продължителността на действието му е поне 24 h. Нещо повече, установено е, че ефектът е кумулативен като нараства при повторни дози и персистира много дни след прекратяване на лечението, плазменият му полуживот е 7 – 8 h. Не съществува ентерохепатален цикъл. До 82 % от приетата доза е елиминира с фекалиите.

Показания

  • дегенеративни заболявания на гръбначния стълб и статични вертебрални нарушения като тортиколис, дорзалгии, лумбагии;

  • травматични и неврологични увреждания със спастични прояви;

  • за функционално преобучение.

В гинекологичната практика се прилага при дисменореи.

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

  • При остри форми и при начално ударно лечение на хроничните форми дневната доза може да бъде прогресивно увеличавана на всеки два дни с половин доза до удвояване и в изключителни случаи до утрояване на началната доза.

  • За продължително лечение дозировката може да бъде редуцирана чрез разреждане на инжекциите по 1 до 2 седмично или чрез намаляване на пероралния прием на таблетките.

  • За подготовка при кинезитерапия се инжектира мускулно 1 ампула 30 – 40 min преди сеанса или се приемат 1 – 2 таблетки 1 до 2 h преди сеанса.

Ако при перорално лечение се появи диария, дозировката трябва да се редуцира и евентуално таблетките да се приемат с протектори на стомашно-чревната мукоза. 

: Началната дневна доза при възрастни е 2 ампули мускулно или 4 таблетки per os, разпределени в 2 приема – сутрин и вечер.
: Алергия към тиоколхикозид. По време на бременността, макар че при експеримент на опитни животни не е установен тератогенен ефект. Не се препоръчва приложението му при кърмачки, тъй като преминава в майчиното мляко.
: Възможни са кожни алергични прояви. При парентерално приложение рядко са наблюдавани рухване на АН или загуба на съзнанието. При перорално приложение рядко се наблюдават стомашно-чревни прояви – гастралгии, диарии.
: Прилага се като допълващо лечение на болезнени контрактури в еволюцията на:
: Тиоколхикозидът представлява синтетичен сулфуриран аналог на един естествен колхицинов гликозид. Той се отнася фармакологично като миорелаксант, както при животни, така и при човека. Премахва или намалява значително контрактурите от централен произход: при спастична хипертония той намалява пасивната резистенция на мускула при екстензия и понижава или отстранява остатъчната контрактура. Неговото миорелаксиращо действие се проявява също и върху висцералните мускули: това му действие се проявява главно върху матката. Обратно, тиоколхикозидът не притежава никакъв кураризиращ ефект. Неговото действие се осъществява чрез посредничеството на ЦНС, а не чрез парализа на моторната плочка. Той притежава селективен афинитет от агонистичен тип към рецепторите на GABA, а също и глицинергични агонистични качества. Чрез тези GABA-миметични и глициномиметични свойства, действието на тиоколхикозидът може да се упражни на различни етапи на нервната система, което обяснява неговата ефикасност при рефлекторни, ревматични и травматични контрактури, както и при спастични контрактури от централен произход. Следователно той не уврежда спонтанния мотилитет, нито провокира парализи и се избягва всякакъв респираторен риск. Тиоколхикозидът не повлиява сърдечно-съдовата система.
: Clortamyl – tabl. x 4 mg, amp. x 4 mg/2 ml; Miorel Ge – caps. x 4 mg, amp. x 4 mg/2 ml; Myoplege – caps. x 4 mg.
: Clortamyl (Aventis), Miorel Ge (Fornet), Myoplege (Genevrier).
 

Реклама