Thioguanin (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Като монотерапия се прилага по 100 mg/m2/24 h (2 – 2,5 mg/kg) per os ежедневно в продължение на 4 – 6 седмици. Като полихимиотерапия се използва в комбинация с цитозин-арабинозид в схемата на АТ и в комбинация с цитозин-арабинозид и рубомицин в схемата ART по 100 mg/m2/24 h per os първите 5 до 7 дни в 2 – 4 курса.
: Да се прилага внимателно при болни с увредена бъбречна функция поради опасност от забавено излъчване и кумулация! При болни с тежки чернодробни увреждания, по време на бременност, при костномозъчна хипоплазия, при кахексия и терминални състояния.
: Безапетитие, гадене, повръщане, стоматит, диария, кожни обриви, потискане на хемопоезата с левкоцитопения, тромбоцитопения и анемия. При някои болни може да се развие транзиторна жълтеница.
: Прилага се при остра миелобластна левкоза и при изостряне на хронична миелогенна левкоза.
: Тиогуанинът е противотуморно средство от групата на антиметаболитите на пурина. Инхибира първото стъпало от синтезата на пурини de novo в туморните клетки. В туморните клетки се превръща в рибонуклеотид и се включва в ДНК и РНК, като се наблюдава подчертана корелация между включеното в ДНК количество от препарата и чувствителността на туморните клетки към него. При болни с увредена бъбречна функция елиминирането му е забавено и може да се натрупа в организма.
: Tabl. x 40 mg.
: Lanvis (Wellcome), Tabloid (Wellcome).
 

Реклама