Thiopental (DCI)

Синоними: Thiopental (Slovakopharma), Thiopental (Biochemie), Thio-Barbityral (Amino), Pentothal (Abbott).

Лекарствени форми: Amp. сухи x 500 mg et x 1,0 g + amp. x 20 ml Aqua bidest. sterill. за разтворител.

Действие: Тиопенталът е натриева сол на тиобарбитуровата киселина. Той има бързо, но краткотрайно действие. Причинената от него наркоза настъпва без фаза на възбуждане, но аналгетичният му ефект се получава от дози, близки до тези, потискащи дихателния център. Трябва да се има предвид, че токсичността му нараства пропорционално на скоростта на внасянето му. Периодът на хирургичната наркоза се характеризира със силно отслабване или изчезване на рефлексите, свиване на зениците и фиксиране на очните ябълки, отпускане на мекото небце, придръпване на езика назад, повърхностно дишане и понижаване на артериалното налягане. Тези признаци варират в зависимост от количеството на инжектирания тиопентал, индивидуалните особености на болния и състоянието на нервната му система. При предозиране настъпва силно разхлабване на мускулатурата, дишането е силно потиснато, отслабено, артериалното налягане бързо и силно спада. Следнаркозният сън, причинен от тиопентал, продължава няколко часа, през които болният трябва да бъде внимателно наблюдаван.

Показания: За въвеждане в наркоза, за непродължителна (10 – 30 min) мононаркоза при краткотрайни операции, при комбинирана наркоза, за базисна наркоза, за лечение на гърчови състояния.

Особености на приложение и дозировка: Инжектира се строго венозно в 2,5 % или 5 % разтвор. Разтворите се приготвят ex tempore с двойно дестилирана стерилна вода за инжекционни разтвори. Наркозата настъпва след бавно венозно инжектиране на 4 – 6 ml от 2,5 % разтвор на тиопентал. Ако от тази доза не настъпи наркоза, след пауза от 30 – 40 s, съответстваща на първоначалното рефлекторно спиране на дишането, се вливат от същия разтвор още няколко милилитра със скорост 1 ml/min. Операцията се започва, когато се появи автоматично дишане и изчезнат палпебралните рефлекси. Общото количество тиопентал при непродължителна наркоза е около 500 mg (20 ml от 2,5 % разтвор). При бременни, изтощени болни, старци и юноши се използват не повече от 200 – 300 mg тиопентал (8 – 12 ml от 2,5 % разтвор). За безопасното протичане на тиопенталовата наркоза са задължителни следните изисквания:

  • празен стомах, пикочен мехур и ректум;

  • осигуряване пълна проходимост на дихателните пътища и готовност за прилагане на кислород с апарат за изкуствено дишане;

  • премедикация с 0,5 mg атропин или комбинация от М-холинолитик и синтетичен наркотичен аналгетик.

Странични ефекти

Противопоказания

: Тежки чернодробни и бъбречни заболявания, шок, сърдечна недостатъчност, обструктивни белодробни заболявания, порфирия, септични състояния, изразена кахексия. 
: Повишена възбудимост на центъра на кашлицата, склонност към бронхо- и ларингоспазъм, потискане на дишането, артериална хипотензия. При екстравазално инжектиране – силно дразнене, болка, развитие на некроза.
 

Реклама