Thioproperazine (DCI)

Синоними: Majeptil (Specia).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация, старческа вьзраст, изразена кахексия, епилепсия, органични увреждания на ЦНС, водачи на МПС.
Гадене, поврьщане, запек или диария, световьртеж, ортостатична хипотензия. При продьлжително лечение може да се развие екстрапирамидна симптоматика, акатизия, себорея, повишено изпотяване и хиерсаливация, менструални нарушения, напьлняване, ретенция на урината, тахикардия, диспнея.
При комбинация с АКЕ-инхибитори има адитивен ефект и усилва техния антихипертензивен ефект, като увеличава риска от ортостатична хипотензия. При едновременно приложение с гванетидин намалява неговия антихипертензивен ефект. Засилва ефекта на другите депресивно действащи на ЦНС медикаменти, както и ефектите на атропина и лекарствата с атропиноподобно действие.
Дозировката трябва да се адаптира сьобразно всеки конкретен случай. Обикновено се започва с ниска доза – 5 mg дневно и през всеки 2 – 3 дни се увеличава с по 5 mg, докато се достигне ефективната терапевтична доза, която най-често е 30 – 40 mg/24 h, разпределена в няколко приема. След постигане на максимален ефект дозата се намалява постепено до поддьржаща. Парентерално се прилага в случаите, при които е необходимо да се проведе ударно лечение за постигане на бьрз ефект. Инжектира се мускулно, като дозата не трябва да превишава половината от оралната дневна доза. При деца над 10 години се прилага в дневна доза 3 – 15 mg.
Шизофрения, особено с хебефренна симптоматика и кататония, хронични халюцинаторни делири, маниакални сьстояния, сенилни психози.
Тиопроперазиньт е фенотиазинов невролептик с пиперазинов прьстен. Той се отличава с мощно антипсихотично и антиеметично действие. Оказва своеобразен стимулиращ ефект, който се изразява в активиране на болните, особено тези с аболична симптоматика и аутизьм. Има значителна ефективност при кататонна и хебефренна форма на шизофрения. Анксиолитичният ефект на мажептила е по-слабо проявен от този на хлорпромазина.
Tabl. x 10 mg; Sol. fl. x 10 ml (1 gtt = 1 mg); Amp. x 10 mg/1 ml.
 

Реклама