Thiotepa (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

Особености на употреба: Съдържанието на един флакон тиофосфамид се разтваря преди употреба в 4 ml, респективно в 8 ml стерилна двойно дестилирана вода. 

: Прилага се предимно венозно по 8 mg/m2/24 h (0,2 mg/kg) в 5 последователни дни или по 30 – 60 mg веднъж седмично, като курсовата доза е 150 – 300 mg. Интраплеврално се прилага в доза 30 – 40 mg, а интраперитонеално по 40 – 60 – 80 mg. При повърхностен рак на пикочния мехур се правят инстилации по 60 mg тиофосфамид, разтворен в 60 ml дестилирана вода, веднъж седмично.
: Терминални състояния, кахексия, костномозъчна хипоплазия, изразена анемия.
: Потиска левкопоезата, тромбоцитопоезата и в по-малка степен еритропоезата. По-рядко се наблюдават: безапетитие, повръщане, диария, главоболие, алергични реакции, васкулити, повишаване на температурата.
: Прилага се при злокачествени тумори на яйчниците – след нерадикална операция, при метастази, при мезотелиом на перитонеума с асцит. При рак на млечната жлеза с разсейки по кожата, метастази в лимфните възли, плеврата и белите дробове с плеврален излив. При рак на шийката на матката – при неоперабилни и неподлежащи на облъчване рецидиви и метастази. Рак на пикочния мехур. При левкемични форми на миелогенна и лимфатична левкоза, лимфосарком.
: Противотумурно средство с алкилиращо действие от групата на етиленимините. Нарушава обмяната на нуклеиновите киселини и блокира митотичното делене на клетките. След венозно приложение се елиминира отчасти в непроменен вид с урината за 24 – 48 h. Преминава хемато-енцефалната бариера.
: Fl. x 10 mg, x 15 mg et x 20 mg.
: Thio-Tepa (Lederle), Thiotepa Roger Bellon (Roger Bellon), Thiophosphamid (Medexport).
 

Реклама