Ticarcilline + Acidum clavulanicum

Синоними: Timentin (Beecham), Claventin (Beecham Sevigne)

Лекарствени форми

Действие:

Тикарцилинът не се абсорбира при перорално приемане и се внася изключително чрез венозна инфузия. Има добра дифузия в интерстициалната течност. в лимфата, в плеврални и перикардиални изливи, в бронхиалните секреции, жлъчката, синусите, сливиците, матката и аднексите. Преминава трансплацентарно. Плазменият му полуживот е около 1 час. Нивото на свързване с плазмените протеини за тикарцилина е 45%, а за клавулановата киселина -–22%. И двете съставки се излъчват с урината.

Показания

Особености на приложение и дозировка

При деца от 30 месеца до 14 години се прилага от 225mg/15mg /kg за 24 часа до 300mg/20mg /kg за 24 часа в 3-4 бавни венозни вливания или в 20-30 минутни венозни перфузии. При кърмачета и деца до 30 месеца по 225mg/15mg /kg за 24 часа в 3-4 i.v. инжекции или перфузии. При новородени до 1 месец – по 225mg/15mg /kg за 24 часа в 3 i.v. инжекции или перфузии.

Разтворът се приготвя, като съдържанието на флакона се разтваря в 13ml стерилна дестилирана вода или физиологичен разтвор и се разрежда с физиологичен, Рингеров разтвор или 5% глюкоза и се внася венозно в капкова инфузия.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към пеницилинови препарати и при болни с алергични заболявания.
Кожни алергични реакции: зачервяване, сърбеж, уртикария, гадене, повръщане. Рядко – анемия, левкоцитопения, тромбоцитопения. Повишаване на трансаминазите.
Да не се смесва в една спринцовка или банка с аминогликозидни антибиотици.
: При средно-тежки инфекции се прилага по 200mg/kg/24h, разпределени в 4 еднакви венозни вливания през 6 часа мускулно или венозно. При тежки инфекции дневната доза може да се повиши до 300mg/kg, разпределена в 6 еднакви венозни вливания през 4 часа. При ХБН дневната дозировка се адаптира в зависимост от величината на гломерулната филтрация. Курсът на лечение продължава 10-14 дни, но при тежки инфекции може да продължи и по-дълго.
: Прилага се при тежки уроинфекции, коремни инфекции, суперинфекции при хронични бронхопневмонии, септични състояния, ендокардити, костно-ставни инфекции, хронични или рецидивиращи УНГ инфекции, гинекологични енфекции и профилактично при хирургични интервенции.
Комбинацията от тикарцилин и клавуланова киселина има бактерициден тип на антибактериално действие срещу широк спекър от Gram(+) и Gram(-) микроорганизми, вкл. и Pseudomonas aeruginosa и други проблемни щамове, а така също и спрямо продуциращи бета-лактамаза патогенни микроорганизми. Той е активен и срещу редица видове анаеробни бактерии: Bacteroides, Clostridium, Fusobacterium, Peptococcus и Peptostreptococcus.
: Amp. x 1,6g = Ticarcilline/Ac. clavulanicum 1,5/0,1g i.v.; Amp. x 5,2g = Ticarcilline/Ac. clavulanicum 5,0/0,2 i.v. inf.; Amp. x 3,1g = Ticarcilline/Ac. clavulanicum 3,0/1,0g i.v. inf.
 

Реклама