Ticlopidine (DCI)

Синоними: Tielid (Sanofi), Тiclid (Millot-Solac).

Лекарствени форми: Tabl. x 250 mg.

Действие: Тиклопидинът е тиенопиридиново производно, което притежава широк спектър на антиагрегираща активност. Той потиска АДФ-индуцираната агрегация на тромбоцитите, като максималният му ефект настъпва към 3 – 5-ия ден от започване на лечението и продължава 10 дни след спирането му. Освен това намалява отлагането на тромбоцити върху атероматозите плаки, намалява нивото на фибриногена и вискозитета на кръвта, нормализира тромбоцитната адхезия, флексибилитета на еритроцитите и отделянето на бета-тромбоглобулин. Тиклопединът удължава времето на кървене 5 – 6 дни след започване на лечението. Действа на ранната фаза на тромбоцитната активация. Има добра ентерална резорбция и се метаболизира интензивно и бързо.

Показания: ИБС, профилактика и лечение на миокарден инфаркт, профилактика на риска от тромбоза при МСБ, периферна артериопатия, диабетна ретинопатия, при висок риск от тромбоемболични инциденти, при пациенти на програмирана хемодиализа.

Обичайна дозировка: 250 – 500 mg/24 h.

Особености на употреба: Таблетките се вземат по време на хранене. По-високи дози – до 1000 mg могат да бъдат предписани само за кратко време при стриктен контрол.

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното лечение с антикоагуланти, пентоксифилин и НПВС потенцират риска от кървене.

Странични ефекти: Хеморагични прояви при предозиране, диспептични прояви. Потискане на хемопоезата – тромбоцитопении, гранулоцитопении, анемия. Страничните явления не са тежки и са обратими след спиране на препарата. Повишава нивото на серумния холестерол и може да причини чернодробна дисфункция.

Противопоказания: Хеморагични диатези, висок риск от кървене, тромбоцитопении, костномозъчна хипоплазия, стомашно-чревни язви, анамнеза за прекаран хеморагичен мозъчен инсулт.

 

Реклама