Tiludronate Disodium (DCI)

Синоними: Skelid (Sanofi Winthrop Pharm).

Лекарствени форми:

Действие:

- разкъсване на цитоскелетната кръгова структура, вероятно чрез инхибиране на протеин-тирозин фосфатазата;

-

Приложена перорално на гладно, тилудроновата киселина се абсорбира бързо и достига максимални плазмени концентрации след 2 h. Разпределя се предимно в костите и хрущялната тъкан, откъдето се освобождава бавно със серумен полуживот от 30 дни. Свързва се с плазмените протеини в 90%. Не се метаболизира. Елиминира се предимно с урината и има елиминационен полуживот от 150 h.

Показания:

  • Нивото на серумната алкална фосфатаза е най-малко два пъти над нормата.

  • Има проявени клинични симптоми.

  • Има риск от патологични фрактури.

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Прилага се като единична дневна доза от 400 mg с голямо количество чешмяна ( неминерализирана ) вода за период от 3 месеца. Хранене и приемането на калциеви препарати, алуминий и магнезий съдържащи антиациди или индометацин се разрешава най-малко след 2 h.
Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента и към други бифосфонати.
Абсорбцията му намалява до 80 % когато се приложи едновременно с храна или с алуминий и магнезий съдържащи антиациди и калций-съдържащи препарати. Индометацинът повишава серумните нива на тилудроната 2 – 4 пъти, докато диклофенак не ги променя.
Гадене ( 9,3 % ), диария ( 9,3 % ), диспепсия ( 5,3 % ).
За лечение на болестта на Paget когато:
отлепяне на остеокластите от костната повърхност и потискане на протонната им помпа.
Натриевият тилудронат е медикамент от групата на бифосфонатите с основен механизъм на действие потискане на остеокластната активност и намаляване на резорбцията на минерализирания матрикс на костта. Остеокластната активност се потиска от тилудроната по два механизма:
Tabl. x 200 mg.
 

Реклама