Tinzaparin Sodium ( DCI )

Синоними: Innohep ( Dupont Pharm ).

Лекарствени форми: Amp. x 2 ml (20 000 UI/ ml).

Действие: Представлява нискомолекулен хепарин получен посредством контролирана ензимна деполимеризация на хепарин от свинска чревна мукоза. Както другите нискомолекулни хепарини той инхибира факторите Ха и ІІа (тромбин) посредством плазмения протеазен инхибитор антитромбин. След подкожно инжектиране действието му започва в първите 2 – 3 h и достига максимална активност на 4 – 5-ия час. Сравнен с естествения хепарин има двукратно по-голяма anti-Ха активност. Има абсолютна бионаличност от 86,7 %. Метаболизира се в черния дроб с елиминационен полуживот 3 – 4 h. Излъчва се предимно чрез бъбреците.

Показания: За лечение на дълбока венозна тромбоза и белодробен тромбоемболизъм в комбинация с Warfarin.

Обичайна дозировка: По 175 anti-Xa UI/ kg еднократно дневно подкожно в продължение на 6 дни. Обикновено се прилага с Warfarin, който се започва 2 – 3 дни след началото на лечението.

Взаимодействие с други лекарства: Както при другите нискомолекулни хепарини.

Странични ефекти: Както при другите нискомолекулни хепарини.

Противопоказания: Кървене, свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента.

 

Реклама