Tiopronine (DCI)

Синоними: Acadione (Cassenne-France)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

-За базисно лечение на ревматоиден полиартрит.

Особености на приложение и дозировка:

-При ревматоиден полиартрит се прилага по 1,0 g дневно, разпределен в 2 – 3 приема. При липса на ефект дозата може да се повиши до 1,5 g/24h.

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация, костномозъчна хипоплазия, нефропатии, LES, миастения, тежки дерматози. Свръхчувствителност към препарата, към D-пенициламин, пиритинол
Гастро-интестинални смущения: гадене, повръщане, диария. Кожно-лигавични промени: гингивити, афти, кожни ерупции,пруритус, алопеция – често налагат редукция на дозировката или спиране на лечението. Протеинурия, която, когато е лека, не налага спиране на лечението. Хематологични промени: тромбоцитопения (най-често умерена), левкоцитопения, която може да прогресира до агранулоцитоза и налага спиране ан лечението. Повишение на трансаминазите. Имунологични промени: както всички субстанции, които съдържат тиолови групи, тиопронинът може да доведе до появата на антинуклеарни антитела и развитие на LES.
тиопронинът не бива да се комбинира и прилага едновременно с медикаменти, които потискат костномозъчната функцияи могат да доведат до костномозъчна аплазия.
По време на лечението с тиопронине необходимо да се провежда строг клиничен и лабораторен контрол: изброяване на левкоцитите, тромбоцитите и еритроцитите, ДКК, протеинурия, еритроцитурия, серумна концентрация на креатинина и уреята, отначало на всеки 15 дни през първите месеци, а след това веднъж месечно до края на първата година, а след това по-нарядко.
- При цистинова уролитиаза се прилага отначало в дневна доза 500 mg, разпределена в 2 приема, и при необходимост дозата се повишава до 2,0 g/24h в два или три приема.
- Прилага се при цистинурия за профилактика и лечение на цистинова уролитиаза.
Тиопронинът притежава литолитично действие. Той се свързва с цистина, концентрацията на който в провизорната урина е силно увеличина при цистинурия поради смутената му резорбция в тубулите, и образува с него разтворимо съединение. По този начин се повишава разтворимостта на цистина и елиминирането му с урината. Възпрепятства се изпадането на кристали от цистин в седимента на урината и образуването на конкременти. Освен това тиопронинът има и бавно проявяващо се антиревматично действие и противовъзпалителна активност при ревматоиден полиартрит.
Tabl.x 250 mg.
 

Реклама