Tisopurine (DCI)

Синоними: Thiopurinol (Lab.E Bouchara – France).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания: -

-Лечение на подагра – подагра с тофи, подагрозна артропатия.

-Лечение на уратна литиаза и профилактика на рецидивите.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност.
Гастро-интестинални прояви: гадене, повръщане, болки в епигастриума, диарии. Рядко може ад се развият кожни реакции: папуло-еритематозни или екзематозни сърбящи ерупции, които налагат прекъсване на лечението. Много рядко може да се наблюдава генерализирана свръхчувствителност: кожни реакции, треска, артропатии, аденопатия, еозинофилия, налагаща незабавно прекратяване на лечението с тиопуринол.
Не се препоръчва комбинираното му приложение с аминопеницилини (ампицилин, амопен), защото се увеличава рискът от кожни реакции. При съчетано приложение с пуринетол или имуран дозата на последните трябва да се намали на 2/3 или ¾ от обичайната. Да не се прилага комбинирано с хлорпропамид!
Лечението обикновено се започва с малка доза 100 – 200 mg дневно и впоследствие се ажустира съобразно стойностите на урикемията, която трябва да се контролира редовно. Препоръчва се лечението с тиопуринол в началото да се комбинира с колхицин, за да се избегне възникването на остри подагрозни кризи.
Лечение хиперурикемии както първични, така и вторични: хемопатии, нефропатии, ятрогенни хиперурикемии.
Тиопуринолът е меркапто-пиразолпиримидиново производно изразено хипоурикемично действие. Той действа на първия етап от биосинтезата на пикочна киселина, като инхибира ензима глутаминофосфорибузиламидо-трансфераза. Намалява хиперпродукцията на пикочна киселина, както и намалява значително уратурията. Това не се придружава от увеличение на кръвните и уринарните нива на прекурсорите на пикочна киселина – ксантин и хипоксантин.
Tabl.x 100 mg.
 

Реклама