Tocainid (DCI)

Синоними: Xylotocan (Astra), Tonocard (MSD).

Лекарствени форми:

Действие:

Приет през устата има различно начало на действие и пикови плазмени канцентрации са достигат за 30 – 120 min. Метаболизира се в черния дроб и има плазмен полуживот около 15 h. Преминава през плацентата и в майчиното мляко.. Излъчва се с урината.

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Най-често от страна на ЦНС: парестезии, емоционални нарушения, потискане на слуха, дезориентация, мускулни спазми, гърчове, загуба на съзнание, спиране на дишенето. Много рядко може да причини АV или бедрен блок, високостепенна синусова барикардия, SA арест, особено при болни със SS синдром .

Противопоказания:

Тежка миастения, чернодробна недостатъчност, тежка сърдечносъдова недостатъчност, нарушение на бъбречните функции, свръхчувствителност към лидокаин. 
Има добра поносимост и в малки концентрации се отличава с ниска токсичност, но с увеличаване на дозата токсичността му нараства в геометрична прогресия. При предозиране се развиват бледост, гадене, повръщане, колапс, потискане на дихателния център, гърчове и развитие на метхемоглобинемия. Може да се наблюдават нарушения в зрението и алергични реакции, а при бързо инжектиране – рухване на артериалното налягане.
Бета-блокерите потенцират действието, рифампицина намалява терапевтичните ефекти на токаинида.
За начално насищане се инжектират 500 – 750 mg във венозна капкова инфузия за 15 - 30 min, след което се продължава с перорално приложение по 1,2 g/24h, разпределени в два или три приема.Не се прилага при деца.
Per os: 2x 600 mg/24h. Infuse.i.v. : 500 – 750 mg за 20 – 30 min.
Прилага се за лечение на камерни тахикардии и аритмии.
Токаинидът е аминен аналог на лидокаина с подобни на неговите електрофизиологични свойства. Той има добра ентерална резорбция и перорална активност.
Film-tabl.x 400 mg et x 600 mg;Amp.x 750 mg/15 ml pro inj.i.v.
 

Реклама