Tofisopam ( DCI )

Синоними: Grandaxin ( Egis ), Seriel ( Biogalenique ).

Лекарствени форми:

Действие:

След орално приемане абсорбцията на тофизопама е бьрза и пьлна. Максимална плазмена концентрация се получава на 2-ия час. Плазменият му полуживот е около 8 h. С плазмените протеини се свьрзва в 50 %. Елиминира се главно с урината и отчасти с фекалиите.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Алергия кьм бензодиазепини, през пьрвите три месеца на бременността.
Рядко се наблюдават диспептични прояви, пруритус, кожни обриви.
При вьзрастни се прилага по 1 – 2 таблетки 3 пьти дневно (150 – 300 mg/24 h). Има добра поносимост и не се налага посепенно повишаване на дозировката. При стари хора дозировката се редуцира наполовина. На деца се дава по 1 – 2 таблетки дневно.
Неврози, сьпроводени с емоционално напрежение, хипоактивитет, липса на интерес; вегетативна дистония; реактивни депресии; алкохолна абстиненция; сьрдечна невроза.
Тофизопамът по механизма на своето действие заема междинно място като обединява ефектите на анксиолитиците и дискретните психоенергетици. Той повлиява главно лимбичните структури.Анксиолитичната му активност се изразява преди всичко в потискане на вътрешното напрежение и в по-слаба степен повлиява психомоторната възбуда. В противовест на другите бензодиазепини тофизопамът не понижава вниманието, реактивността на анализаторите и работоспособността на пациента. Той повлиява благоприятно и вегетативната симптоматика и се проявява като психовегетативен регулатор. Тофизопамът не притежава собствен хипнотичен, антиконвулсивен и миорелаксиращ ефект. Той проявява позитивен инотропен ефект, понижава периферното сьдово сьпротивление и намалява кислородната консумация от миокарда.
Tabl. x 50 mg.
 

Реклама