Tolbutamide ( DCI )

Синоними: Diabecide R ( Pharmachim ), Orabet ( Berlin-Chemie ), Rastinon ( Aventis ), Dolipol ( Aventis ), Diasulfon ( Streuli ), Orindse Tablets ( Upjohn ), Tolbutamide Tablets ( Lederle ), Tolbutamide Tablets ( Jeneve ).

Лекарствени форми: Tabl. x 500 mg et x 1,0 g; Dolipol – amp. x 1,0 g/20 ml.

Действие: Толбутамидът стимулира продукцията на ендогенен инсулин от все още запазените бета-клетки на лангерхарсовите острови на панкреаса и отстранява действието на някои инхибиращи активността на ендогенния инсулин фактори ( антитела и други ), понижаващи хипергликемията, намалява или отстранява гликозурията.

Показания: За лечение на инсулинозависим тип захарен диабет при болни над 35 години с еволюция на диабета не повече от 5 години, без наднормена телесна маса и без усложнения и съпътстващи заболявания. При болни с инсулинова резистентност, която не се влияе от бигванидови препарати. Относително показание са случаите, при които лечението с инсулин е невъзможно или е изоставено поради смутено зрение, тремор, напреднала възраст, въпреки че при тези случаи толбутамидът не води до пълна компенсация.

Особености на приложение и дозировка: Началната доза е 2,0 – 4,0 g ( 4 – 8 таблетки ), разпределена равномерно преди трите основни приема на храна. След нормализиране на кръвната захар и отстраняване на гликозурията дозата постепенно се намалява до поддържаща от 0,5 – 1,5 g дневно. Тази доза се разпределя в 2 приема – 1- 2 таблетки сутрин 1 h преди закуска и 1 таблетка в 16 – 18 h. В леки случаи дозата се намалява до 500 mg еднократно или през ден. Болни, получавали инсулин, преминават на лечение с толбутамид, който се назначава 2 пъти дневно по 2 таблетки, а инсулинът се намалява наполовина. След това се прави уточняване на дозировката на толбутамида и намаляване до спиране на инсулина под контрол на биохимичните параметри.

Взаимодействие с други лекарства: Салидиуретиците и барбитуратите отслабват хипогликемичния ефект на толбутамида, а дикумариновите антикоагуланти, нестероидните противовъзпалителни средства, бета-блокерите, инхибиторите на МАО и алкохолът го усилват.

Странични ефекти: Дерматити, сърбящи обриви, екземи, гадене, безапетитие, запек, диария, фебрилитет, агранулоцитоза, тромбоцитопения, повишаване на трансаминазата. При едновременно приложение с инсулин е възможно развитие на хипогликемичен шок.

Противопоказания: Инсулинозависим тип диабет у деца и младежи. Диабетна прекома и кома, кетоацидоза, бременност, тежки интеркурентни инфекции, по време на операции, тежки чернодробни, бъбречни и сърдечни заболявания, костномозъчна хипоплазия, наднормена телесна маса.

 

Реклама