Torsemide (DCI)

Синоними: Demadex (Boehringer Ingelheim).

Лекарствени форми:

Действие:

При перорално приемане пикови плазмени концентрации се получават след 1 h. Диуретичния отговор започва до 1 час с пиков ефект между 1-ия и 2-ия час. Приложен венозно има начало на действие след 10 min, с пиков ефект през първия час. Свързва се с плазмените протеини в 99%. Времето му на полуживот е 3,5 h. Метаболизира се в черния дроб в 80% от приетата доза до неактивни метаболити. Излъчва се с урината в 20% непроменен и под формата на метаболити.

Показания:

- За лечение на артериална хипертензия като монотерапия или комбинация с други антихипертензивни средства.

- За лечение на спешни състояния, когато е необходим бърз и значителен диуретичен ефект.

Особености на приложение и дозировка:

За лечение на отоци при ХБН се прилага по 20 mg 1 път дневно перорално или венозно. При неуспех дозата се увеличава до 200 mg.

При чернодробна цироза се прилага по 5 – 10 mg един път дневно перорално или венозно. При неуспех дозата се увеличи до 40 mg.

Лечението на артериалната хипертензия се започва с 5 mg дневна доза. При неуспех дозата се увеличава на 10 mg и ако ефектът е незадоволителен се прибягва до друго антихипертензивно средство.

Венозно се инжектира бавно в продължение на около 2 min.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към сулфанилурейни производни. Не се прилага при анурия.
Гадене, повръщане, главоболие, хиповолемия, хипокалиемия, хипергликемия, хиперурикемия, импотенция.
Индометацинът при едновременно приложение инхибира частично диуретичния ефект на демодекса. Демодекс засилва токсичните ефекти на лития.
За лечение на сърдечна недостатъчност обичайната дозировка е 10 – 20 mg/24h, перорално или венозно. Ако няма задоволителен диуретичен отговор може ад се увеличи до 200 mg/24 h, перорално или венозно.
- За лечение на оточен синдром от сърдечен и бъбречен произход и при чернодробна недостатъчност.
Демодекс е диуретик от пиридинсулфанилурейния клас. Той действа в лумена на дебелата асцендентна част на бримката на Henle, където инхибира Na+/K+/Cl- обменната система. Препаратът увеличава уринарната екскреция на натриеви и хлорни йони и вода, не повлиява значително гломерулната филтрация, бъбречния кръвоток и алкално-киселинния баланс.
Tabl.x 5 mg, x 10 mg, x 20 mg et x 100 mg; Amp.x 50mg/5 ml.
 

Реклама