Tracutil

Действие:

(еквивалентно на 12 μmol мед); Chromium (III) chloride 6H2O 0,053 mg (еквивалентно на 0,2 μmol хром); Sodium molybdate 2H2O 0,0242 mg (еквивалентно на 0,1 μmol молибден); Sodium selenite 5H2O 0,0789 mg (еквивалентно на 0,3 μmol селен); Sodium fluoride 1,260 mg (еквивалентно на 30 μmol флуорид); Potassium iodide 0,160 mg (еквивалентно на 1 μmol йод).

Представлява препарат за парентерално хранене, съдържащ 9 есенциални микроелемента. Съставът му е адаптиран към задоволяване дневните нужди на организма с 10 ml/24 h при възрастни и 0,5 ml/kg/24 h при деца.

Показания:

Лекарствени взаимодействия:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Съдържанието на една ампула се прибавя към глюкозен или аминокиселинен разтвор и се въвежда под форма на венозна капкова инфузия в продължение на 6-8 h. На възрастни се прилага в доза 10 ml/24 h. По изключение, при чувствително повишени нужди от микроелементи дневната доза може де се повиши до 20 ml. Дозата за деца е 0,25-0,5 ml/kg т.м./24 h.
Не се прилага на недоносени деца преди нормализиране на бъбречната функция. Не се препоръчва прилагането на тракутил по време на бременност и лактация. При пациенти с нарушена чернодробна или бъбречна функция трябва да се прилага внимателно и при необходимост дозата да се редуцира.
Не се препоръчва смесването на тракутил с други разтвори (освен глюкозни или аминокиселини) и прибавянето на лекарствени средства към приготвения инфузионен разтвор.
Компенсиране на дневните загуби от макроелементи при парентерално хранене.
Една ампула от 10 ml съдържа Iron (II) chloride 4H2O 6,958 mg (еквивалентно на 35 μmol желязо); Zinc (II) chloride anhydrous 6,815 mg (еквивалентно на 50 µmol цинк); Manganese (II) chloride 4H2O 1,979 mg (еквивалентно на 10 μmol манган); Copper (II) chloride 2H2O 2,046 mg
 

Реклама