Trandolapril (DCI)

Синоними: Gopten (Abbott).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към инхибитори на АСЕ, пациенти с прояви на ангионевротичен едем от други медикаменти, хипотензия, при пациенти с билатерална стеноза на бъбречните артерии или стеноза на бъбречна артерия на единствен бъбрек, след бъбречна трансплантация, тежки клепни стенози, бременност и лактация.
Гадене, повръщане, диария, запек, хепатотоксичност, алергични кожни реакции, ангиноневротичен едем, кашлица, фебрилитет, миалгия, артралгия, васкулит, протеинурия, гранулоцитопения.
При комбинирано приложение с литиеви препарати може да се развият симптоми на литиева интоксикация вследствие покачване литиевата концентрация в кръвта. При едновременно приложение с калий задържащи диуретици може да се развие хиперкалиемия. Едновременното приложение с НПВ може да намали антихипертензивното действие на трандолаприла. Общите анестетици и другите антихипертензивни средства засилват ефекта на препарата. При едновременно лечение с алопуринол, цитостатици, кортикостероиди, имуносупресори и прокаинамид се повишава риска от левкопения.
Ефикасната дневна доза е обикновено 2 mg взета наведнъж сутрин. Най-често лечението започва с 0,5 mg дневна доза и в зависимост от терапевтичния отговор се адаптира индивидуално. Максималната дневна доза е 4 mg, дадена еднократно. При предшестваща диуретична терапия, лечението с трандолаприл трябва да започне с дневна доза 0,5 mg поради риск от хипотензия.
Прилага се за лечение на АХ като монотерапия или в комбинация с други антихипертензивни средства. За лечение на застойна сърдечна недостатъчност в комбинация с диуретици с или без сърдечни гликозиди.
Трандолаприлът е дългодействащ инхибитор на АСЕ. Приет перорално се резорбира добре и не се влияе от наличието на храна. Метаболизира се в черния дроб до активен метаболит – трандоприлат. Максимална плазмена концентрация на трандоприлата се достига към 4 – 6-ия час. Метаболитът се свързва в 80% с плазмените протеини. Има време на полуживот 16 – 24 h, което дава възможност дневната доза да се приема наведнъж сутрин. Излъчва се с урината 33% и 66% с фекалиите.
Caps.x 0,5 mg et x 2 mg.
 

Реклама