Trasitensin (Novartis)

Лекарствени форми:

Действие: А

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Противопоказания:

АV блок ІІ и ІІІ степен, високостепенна брадикардия, рефрактерна на дигиталис сърдечна недостатъчност, кардиогенен шок, тежка чернодробна и бъбречна недостатъчност.
Лечението се започва с две таблетки, взети наведнъж сутрин. При нужда дозата може да се увеличи на четири таблетки дневно, като втората доза се взема рано вечер – не по-късно от 16 h, за да се избегне диуретичното действие на хлорталидона през нощта.
2 х 2 таблетки дневно.
Прилага се за лечение на АХ.
нтихипертензивното действие на препарата се обуславя от бета-блокера окспренолол и тиазидния диуретик хлорталидон.
Tabl. = Oxprenolol 80 mg + Chlortalidone 10 mg.
 

Реклама