Tretinoin (DCI)

Синоними: Aberel (Cilag ), Acnoten (KRKA), Derugin (Leciva), Effederm (Sauba), Eudyna (Nordmark), Locacid (Pierre Farbe), Retacnyl (Galderma), Retin A (Cilag), Airol Roche ( Roche ).

Лекарствени форми: Aberel – gel 0,025 % tuba x 30 g, sol. 0,1 %, 0,2 % et 0,3 %, fl. x 15 g; Acnoten – creme 5 % tuba x 30 g; Derugin – gel 0,05 % tuba x 20 g; Effederm – lotion 0,05 % fl. dosator x 50 ml (1 доза = 0,14 ml); Eudina gel et creme fl. x 20 g; Locacid – creme 0,05 % tuba 30 g, sol. 0,1 % fl. x 15 ml; Retacnyl – creme 0,05 % tuba x 30 g; Retin A – creme 0,05 % tuba x 20 g; Airol Roche – creme 0,05 % tuba x 20 g, lotion 0,05 % fl. x 50 ml.

Действие:

Образуваният физиологично в организма или внесен перорално или парентерално третиноин се метаболизира бьрзо и метаболитите му се елиминират с урината и жльчката. Приложен локално под формата на лосиони или разтвори с алкохол и пропиленгликол, третиониньт се резорбира трансдермално около три пьти повече, отколкото когато е приложен под формата на гелове или кремове с мастни ексципиенти, което обяснява и по-голямата активност на нивото на акнеичните лезии на пьрвите форми.

Показания:

- Смущения в кератинизацията, в частност паракератоза, хиперкератоза и дискератоза, най-често от генетичен, херидитарен и фамилен произход, неподдаващи се на конвекционални терапевтични средства.

Особености на приложение и дозировка:

лечение лезии. В случаи на изразена начална реакция на иритация, апликациите се провеждат през ден, а при отсьствие на каквато и да е локална реакция – се правят два пьти дневно. Препаратьт се нанася в тьньк слой вьрху поразените участьци на кожата с вьрха на прьстите. С напоените с разтвор тампони магат да се направят оклузивни преврьзки, които се сменят през 2 – 3 дни. След всяка апликация рьцете трябва да се измиват внимателно. Пациентьт трябва да избягва употребата на одеколони, парфюми и други продукти сьс спирт, както и десквамиращи преарати, които биха могли да раздразнят кожата. Да се избягва излагане на сльнце и обльчване с UV-лампи!

След края на втората седмица, когато настьпва екзацербация на акнето (пациентьт трябва да се предупреди за да не прекьсва лечението), ритьмьт на приложението може да се разреди. Кьм 6-та седмица от началото на лечението обикновено настьпва забележимо подобрение на акнето и се преминава на поддьржащо лечение с по 2 или 3 апликации седмично. Това лечение продьлжава много месеци. Прекьсването на лечението става постепенно.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Деца с нежна кожа, при данни за фотоалергия, хеморагични рани. По време на лечението болните не бива да се излагат на сльнце!
Локална реакция на иритация на третираните участьци на кожата е обичайна за действието на препарата, но тя може да бьде с различна интензивност при отделните пациенти. Фотосенсибилизиращ ефект се наблюдава при отделни пациенти.
Формата на препарата – гел, крем, лосион, разтвор или напоени с разтвор тампони, както и ритьма на приложение се определят от лекуващия лекар в зависимост от големината на поразените участьци. Началното активно лечение, което трае от 12 до 14 седмици, се провежда обикновено с по 1 апликация вечер, след тоалет и подсушаване за четвьрт час на подлежащите за
- Акне (acne vulgaris, acne senilis solare – синдром на Favre и Racouchot, acne medicamentosa, acne professionalis), с изключение на acne rosacea.
Tretinoin или Acidum retinoicum представлява непосредствен продукт от биотрансформацията на ретинола (Vit A). Той е основното ендогенно сьединение, което контролира клетьчната пролиферация и диференциация. Приложен локално вьрху кожата, третиноиньт е отговорен за различните ефекти вьрху клетьчните системи. Той стимулира митозите и подновяването на епидермалните клетки, пречи на образуването на кератин, активира репарацията на сьединителната тькан и може да предотврати и даже да доведе до обратно развитие на кожни тумори, индуцирани от различни канцерогенни агенти. Тези качества на третиноина стоят в основата на приложението му в дерматологията за лечението на кожни заболявания като акне, псориазис, ихтиозис, хиперкератозис. При акне третиноиньт действа вьрху един от сьществените етиологични фактори, какьвто е кератинизацията на долната част на пило-себацейния фоликул. Кератинизиращите клетки прилепват силно една кьм друга и образуват рогова запушалка на пило-себацийния отвор, който делатира и образува микрокомедони. Подлежащите мастни жлези се изпьлват сьс sebum и се преврьщат в микрокисти или затворени комедони. Микрокистите могат да се инфектират сьс стафилококи или с Propionibacterium acnes. Като действа вьрху лизозомите, третиноиньт освобождава протеолитични и хидролитични ензими и упражнява кератолитично, комедонолитично и ексфолиативно действие. Освен повьрхностна десквамация на епидермиса, той действа и в дьлбочина на нивото на фоликуларния епител, като стимулира пролиферацията на свободни корнеални клетки, което сьчетано с намалена кохерентност на роговата запушалка, довежда до експулсиране на ретенционните елементи и до трансформация на микрокистите в отворени комедони.
 

Реклама