Triamterene (DCI)

Синоними: Dyrenium (Smith Kline& French), Teriam (Roussel).

Лекарствени форми: Dyrenium – tabl.et caps.x 50 mg; Teriam – tabl.x 100 mg.

Действие:

Диуретичния ефект на триамтерена настъпва най-често още от 1-ия час след приемането, става максимален между 2-ия и 4-ия час, продължава 6-8-12 h, а понякога 24 h. Максимални серумни нива се установяват между 45-та и 60-та минута, остават на плато до 2-ия час, след което постепенно намаляват до към 8-ия час. Метаболизира се отчасти и се елиминира с урината, като за 24 h се излъчват 20 – 40 % от приетото количество. Преминава слабо плацентарната бариера.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бъбречна недостатъчност, хиперкалиемия.
Обикновено се понася много добре. Рядко се наблюдават незначителни странични ефекти: гадене, повръщане, диария, главозамайване. При бъбречни заболявания съществува опасност от задръжка на калий.
Прилага се по 50 mg 2 пъти дневно. Триамтеренът дава достатъчен ефект при болни с оточен синдром и когато се прилага самостоятелно, без съчетание с други диуретици, но най-голям ефект дава, когато се комбинира с тиазиди. Съчетанието му с фуросемид дава по-слаб ефект, отколкото фуросемида самостоятелно в същата доза.
Триамтеренът е показан за лечение на отоци от сърдечен и чернодробен произход, при които има тенденция към хипокалиемия. Самостоятелното му приложение при болни със сърдечна недостатъчност води до умерено увеличение на натриурезата и диурезата.
Триамтеренът не е антагонист на алдостерона, а упражнява директно действие върху бъбреците, като блокира първично проницаемостта на луминалната мембрана на клетките на дисталните извити бъбречни каналчета за йоните на натрия и не повлиява проницаемостта за йоните на калия. Това му действие е от наличието или не на алдостерон. При продължително лечение, освен диуретично, има и антихипертензивно действие. Големите дози триамтерен могат до намалят гломерулната филтрация и бъбречния кръвоток и показват тенденция за повишение на остатъчния азот в кръвта.
 

Реклама