Trifluperidol (DCI)

Синоними: Trisedyl (G. Richter), Triperidol (Janssen).

Лекарствени форми: Trisedyl – tabl.x 0,5 mg, sol. 0,1 % fl. x 10 ml (1 gtt = 0,05 mg), sol. Amp. x 2,5 mg/1 ml; Triperidol - sol. Fl. x 15 ml ( 20 gtt = 1 ml = 1 ml).

Действие:

Трифлуперидола се характеризира с изразена липофилност и след абсорбцията му в храносмилатения тракт и преминаването му в кръвта бързо се рапределя в мозъчните структори, където концентрациите му са по-високи, от тези в кръвта. Метаболизира се чрез окислително N-деалкилиране до неактивни деривати, които се излъчват бързо с фекалиите и с урината.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

При деца до 5 години се прилага в дневна доза, която е 1/4 от тази на възрастните, а при деца над 5 години – 1/2 от средната доза на възрастните.

Сранични ефекти:

Противопоказания:

Във виски дози трифлуперидолът може да провокира ексрапирамидни прояви от паркинсонов тип – мускулна хипертония и мускулни спазми, които могат да се потиснат с редуциране на дозировката или чрез прилагане на антипаркинсонови средства или миорелаксанти.  Предхождащи екстрапирамидни прояви.
Лечението с тифлуперидол се провежда задължително в клинична обстановка. Започва се с малка доза. Началната орална доза е 0,5 mg – една таблетка или 10 капки от разтвора. При необходимост тази доза може да се увеличи до 1,5 – 2 mg ( 3 – 4 таблетки или 30 – 40 капки ), когато се цели дезинхибиращ ефект и до 4 – 6 mg, когато се цели антиделирантен ефект при психозите с продуктивни прояви. Парентерално се прилага само когато пероралното приложение не е възможно. Инжектира се мускулно по 1/2 до 1 ампула 1 – 3 пъти дневно. Парентералната терапия се провежда не повече от 3 дни.
Остри и хронични психози, по-специално продуктивни форми на шизофрения ( аутизъм, хебефрения), олигофения, епилептиформени психози, делириум тременс, фебрилни делири от инфекциозен или токсичен произход, дересии с делирни прояви. Прилага се и при упорито поврьщане, неповлияващо се от друго лечение.
Трифлуперидолът е бутирофеноново производно с два пъти по-голяма невролептична активност от халоперидола. Има изразено антипсихотично и антиеметично действие. В много малки дози той притежава специфични дезинхибиращи свойства. Понякога се оказва ефективен при психози, резистентни на халоперидол, флуперилен и други невролептици. Повлиява незначително артериалното налягане.
 

Реклама