Trihexyphenidyle (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Обикновено лечението се започва с малка доза, която постепенно се повишава. При болестта на Паркинсон у възрастни се прилага в дневна доза от 4 до 10 mg, като се започва с 0,5 – 1 mg и се повишава постепенно до постигане на оптимален ефект. Таблетките се приемат след нахранване. Дневната доза се разпределя обикновено в 2 приема. При екстрапирамидни нарушения, причинени от невролептици у възрастни, дневната доза е от 4 до 15 mg, но при старци тя не бива доза надвишава 10 mg. При деца дневната доза е 2 – 6 mg според възрастта. Таблетките с пролонгиран ефект са подходящи за профилактика и корекция на невролептичния паркинсонов синдром при възрастни като се приемат по ½ - 1 таблетка сутрин (7,5 – 15 mg). Парентерално се прилага по ½ - 3 ампули дневно мускулно. 
: Свръхчувствителност към антихолинергични препарати, глаукома, аденома на простатата, по време на кърмене.
: Да не се комбинира с други антихолинергични антипаркинсонови средства, тъй като се увеличават нежеланите странични ефекти, а терапевтичният резултат не се подобрява. При едновременно приложение с атропин и други медикаменти с атропиноподобно действие се засилват страничните атропинови ефекти.
: При обичайна дозировка най-често се наблюдават странични ефекти от атропинов тип – сухота в устата, нарушения в акомодацията, микционни смущения и констипация. Те са по-чести при стари хора. По рядко се наблюдават дилатация на колона, паралитичен илеус, супуративен паротит.
: Прилага се за монотерапия или комбинирана терапия на болестта на Паркинсон, при токсичен и постенцефалитен паркинсонизъм, при екстрапирамидни нарушения причинени от невролептици, при болестта на Little.
: Trihexyphenidyle представлява антихолинергично антипаркинсоново средство с централно и периферно М-холинолитично действие. Блокира М-холинергичните рецептори в ЦНС и в органите с вегетативна инервация. Той повлиява паркинсоновия тремор и хиперсаливацията, по-слабо повлиява ригидността и почти няма ефект върху акинезията. Има известен периферен спазмолитичен ефект, който се обуславя от директно миотропно и М-холинолитично спазмолитично действие, без особено практическо приложение. Около 60 % от приетата доза на трахексифенидила се екскретира с урината под формата на метаболити – хидроксилирани деривати.
: Parkisan – tabl. x 2 mg et x 5 mg; Cyclodol – tabl. x 2 mg et x 5 mg; Artane – tabl. x 2 mg et x 5 mg, sol. 0,4 % fl. x 30 ml (1 mg/10 gtt), amp. x 10 mg/5 ml; Artane a effet prolonge – tabl. x 15 mg; Parkopan – tabl. x 2 mg et x 5 mg; Trihexyphenidyl-Neuraxpharm – tabl. x 2 mg et x 5 mg.
: Parkisan (Balkanpharma), Cyclodol (Medexport), Artane (Aventis), Parkinane LP (Lederle), Parkopan (Salutas-Fahlberg-List), Trihexyphenidyl-Neuraxpharm (Neuraxpharm).
 

Реклама